Wim Hof Method

Wesley Smit

Level 1

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (7)

Training Specialty:
Burn-out, stress, addictions & western society.

Heemskerk, Netherlands

Stress will be there. But so will your breath. And your mind. Add some ice & enjoy this magical cocktail called LIFE!

Instructor Level

badge_level_01.png

Hallo. Wesley hier.

Goed dat je er bent!

Ben je op zoek naar de juiste Wim Hof ​​Instructeur om een ​​workshop te boeken? Goed. Je gaat naar de buitenste stukjes van je comfortzone, dus een goede klik met de instructeur zal je ervaring nóg beter maken!

Een korte beschrijving van mijn stijl van het geven van WHM-workshops:

- Ik neem graag rustig de tijd voor onze verhalen. We zoeken diepgang & alle info waar we niet bij kunnen komen krijg je achteraf toegestuurd. Veiligheid - fysiek en emotioneel - is altijd gegarandeerd. Een leuke ervaring ook!

- Sterke verbinding met het dagelijks leven. Hoe past dit in die van jou en hoe gaat het je helpen?

- Open en kalm als het moet (veiligheid / persoonlijke verhalen) en speels als het kan (want we moeten toch wat plezier hebben in dit leven. Toch?) Ik zorg voor je én tegelijk nodig ik je uit om dat éne stapje verder te gaan.

- We leren (weer) beter ons lichaam te voelen. Éven uit dat hoofd, en écht even ervaren hoe de connectie met je lijf kan zijn.

In een WHM-fundamentals workshop bij mij leer en ervaar je zoveel als je wilt. We vertragen om de ademhaling, de kou en je mindset rondom stress goed te bekijken en te ervaren, en hoe ze je kunnen helpen in het dagelijks leven. Je leert over alle voordelen en gaat naar huis met een toolbox vol kleine gereedschappen - die kun je de rest van je leven meenemen!

Ik creëer graag een solide balans tussen diepgang in de elementen van de methode & een fijne sfeer in een goed tempo. Ik zorg ervoor dat je naar huis gaat met een leuke dag op zak, helder & blij en met alle tools om je leven te upgraden. Precies zoals het in jouw schema past.

Wat ik meeneem...

Ik kwam bij de WHM terecht toen ik midden in een zware burn-out zat. Alledaagse stress van de westerse samenleving, een coping-mechanisme rondom emoties en verwachtingen die me gek maakten en wat tegenslagen: deze sociale, sportieve, extraverte man trok het niet meer. Ik was uitgeput, zowel mentaal als fysiek. Na 6 maanden niets kunnen doen, deed ik mee aan een koudwaterchallenge met de bootcamp-jongens. Dat was een goede zet! Op de dag van het ijsbad voelde ik me echt weer energiek. Ik functioneerde nog! Het maakte iets in mij los, dat is zeker.

Ik verzette nog 2 jaar veel werk met coaches, een psycholoog en andere therapieën, voordat ik kon zeggen dat het weer goed met me ging. Heb in dat traject veel geleerd over veelvoorkomende maar moeilijke onderwerpen: verslavingen, chronische pijn, eigenwaarde en emoties. De WHM gaf mij de boost om de ruimte in mijn hoofd te kunnen creëren die ik nodig had. Heuse Mindbootcamp! En daar ben ik erg dankbaar voor.

Nu is het aan mij om mijn ervaring & kennis aan jou door te geven! Ik verwelkom je graag bij een van mijn workshops.

Welkom kou! Yes!

Wesley

--- English ---

 

Hello. It's Wesley. Good thing you're here!

Are you looking for the right Wim Hof Instructor to book a workshop? Good. You will be going into the outer bits of your comfort-zone, so a good connection to the instructor will make your experience even better!

A short description of my style of conducting WHM workshops:

- I like to slow down to facilitate our stories. Depth will be sought & all info we can't get to, will be sent to you afterwards. Safety is always guaranteed. A lovely day too.

- Strong connection to everyday life. How will this fit into yours & how will it help you?

- I'll be sincere when necessary (safety / personal stories) and playful when possible (because we do need to have some fun in this life. Right?) I will take care of you and challenge you to take that extra step.

- We learn (again) to feel our bodies. Out of the head, really experience what the connection with your body can feel like.

In a WHM fundamentals course with me, you will learn & experience as much as you like. We will be slowing down to have a good look at & experience breathing, the cold and your mindset around stress, and how they can help you out in every day life. You will learn about all the benefits and go home with a toolbox filled with little tools - you can keep those for the rest of your life!

I like to create a solid balance between in-depth discussion of the elements of the method & a nice atmosphere in a good pace. I will make sure you will go home with a nice day in the pocket, a clear and happy mind & all the tools to upgrade your life just as it fits into your scheme!
 

I came to the WHM in the midst of a heavy burn-out. Every-day western-society stress, a coping-mechanism around emotions and expectations that drove me mad and some backlashes: It brought this busy, sporty, outgoing man down. I was exhausted, both mentally and physically. After 6 months of not being able to do anything, I joined a cold-water-challenge with the bootcamp-guys. Good move! On the day of the ice-bath, I really felt energized again. I was still functioning! It sparked something in me, that's for sure.

I went on to do a lot of work with coaches, a psychologist and other therapies. I learned a lot about very common but hard issues: addictions, chronic pain, self-esteem and emotions. The WHM gave me the boost to be able to create the space in my mind that I needed. Proper Mindbootcamp! And I'm very thankful for that.

Now it's up to me to pass my experience & knowledge on to you! I'd love to welcome you at one of my workshops.

Welcome the cold! Yes!

Wesley

 

Read less

Hallo. Wesley hier.

Goed dat je er bent!

Ben je op zoek naar de juiste Wim Hof ​​Instructeur om een ​​workshop te boeken? Goed. Je gaat naar de buitenste stukjes van je comfortzone, dus een goede klik met de instructeur zal je ervaring nóg beter maken!

Een korte beschrijving van mijn stijl van het geven van WHM-workshops:

- Ik neem graag rustig de tijd voor onze verhalen. We zoeken diepgang & alle info waar we niet bij kunnen komen krijg je achteraf toegestuurd. Veiligheid - fysiek en emotioneel - is altijd gegarandeerd. Een leuke ervaring ook!

- Sterke verbinding met het dagelijks leven. Hoe past dit in die van jou en hoe gaat het je helpen?

- Open en kalm als het moet (veiligheid /...

Read more

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

7 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Empty Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More