Wim Hof Method

Viktor Schiller

Level 2

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (2)
Mindfulness Coach
Yoga Teacher

Training Specialty:
health, pro sport

Slovakia

Už vyše dekády skúmam hranice svojho tela a mysle. Kombináciou WHM, taoistickej jógy, pôstov a pobytov v tme...

Instructor Level

badge_level_02.png

English version is below.

Ahoj, volám sa Viktor Schiller. Som z Bratislavy.

Už vyše dekády skúmam hranice svojho tela a mysle. Kombináciou WHM, taoistickej jogy, pôstov a pobytov v tme. Trojtýždňový pobyt v tme, päťtýždňový pôst, týždeň suchého pôstu (bez akejkoľvek vody), zimné výstupy na vrcholky hôr v šortkách, pokus o Guinessov rekord v najdlhšom zotrvaní pred idúcim snežným delom a iné výkony, mi dali veľa skúseností a informácií o ľudskom tele a mysli. Týmito zážitkami zisťujem, kde sa jednotlivé techniky prelínajú, navzájom uľahčujú a synergicky zvyšujú dynamiku procesov. Tieto vedomosti potom dávam ďalej. Klient tak dostáva kompletný balík informácií, ako čo najefektívnejšie dosiahnuť svoje očakávania a rozšíriť zónu komfortu vo fyzickej aj psychickej oblasti. Zameriavam sa na klientove pochopenie jednotlivých celkov metódy, aby ich mohol využiť a modifikovať pre svoje špecifické potreby a na dosiahnutie vytýčených cieľov. Venujem sa klientom s rôznymi diagnózami, alebo zdravotným postihnutím.

Kladiem dôraz na osvetu a prednáškovú činnosť pre firmy aj verejnosť. Spolupracujem so športovými a vzdelávacími zariadeniami, s trénermi a výkonnostnými športovcami na profesionálnom aplikovaní WHM pre dosahovanie lepších výkonov. V oblasti vedeckých štúdií a najnovšieho výskumu spolupracujem s lekármi na interpretácii výsledkov pre verejnosť.
 

Učím po slovensky a anglicky, na Slovensku, v Čechách a na Morave a v Maďarsku.

V 2020 som založil prvé špecializovné WHM Centrum na Slovensku.
Súkennícka 4, Bratislava
+421 917 338 731

======================================

Hello, my name is Viktor Schiller. I'm from Bratislava, Slovakia.

 

Over the decades I've been exploring the limits of my body and mind, combining WHM, Taoist yoga, fasting and dark therapy. Staying in the dark for 21-days, fasting for 5-weeks, climbing on the top of the mountains in shorts and other performances gave me a lot of experience and information about the human body and mind.

With these experiences, I am able to find out where the different techniques converge, facilitate each other and synergistically increase the dynamic of these processes. I provide this knowledge to my clients so they receive a complete package of information on how to meet their expectations in the best way possible and expand their comfort zone in both the physical and mental areas. I focus on the client's understanding of each individual part of the method so that they can use and modify them for their specific needs and to achieve the goals they set. I work with clients with different diagnoses and disabilities.

 

A put a strong emphasis on education and lecturing for businesses companies and the public. I collaborate with sports and training facilities, with trainers and performance athletes on putting a professional WHM into practise to achieve better performance. In the field of scientific studies and recent research, I work with doctors to interpret results for the public.

I teach in Slovak and English, in Slovakia, in Czech republic and in Moravia and Hungary.

Read less

English version is below.

Ahoj, volám sa Viktor Schiller. Som z Bratislavy.

Už vyše dekády skúmam hranice svojho tela a mysle. Kombináciou WHM, taoistickej jogy, pôstov a pobytov v tme. Trojtýždňový pobyt v tme, päťtýždňový pôst, týždeň suchého pôstu (bez akejkoľvek vody), zimné výstupy na vrcholky hôr v šortkách, pokus o Guinessov rekord v najdlhšom zotrvaní pred idúcim snežným delom a iné výkony, mi dali veľa skúseností a informácií o ľudskom tele a mysli. Týmito zážitkami zisťujem, kde sa jednotlivé techniky prelínajú, navzájom uľahčujú a synergicky zvyšujú dynamiku procesov. Tieto vedomosti potom dávam ďalej. Klient tak dostáva kompletný balík informácií, ako čo najefektívnejšie dosia...

Read more

Viktor Schiller

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

2 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More