Wim Hof Method

Václav Kural

Level 2

(11)

Hradec Králové, Horova, Hradec Kralove, Czech Republic

Step by step to happiness, strength and health. I will guide you through a life change.

Instructor Level

badge_level_02.png
Image 1 of 3 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 3 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 3 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

Jsem otcem dvou synů a ve svém životě jsem byl, asi tak jako každý, párkrát dole. Pokaždé, když jsem vstal, vrátil jsem se silnější. Překážky a komplikace v životě beru jako výzvu, jako příležitost se naučit něco nového a využít to ve svůj prospěch. Stejně tak jsem to měl s odporem k chladu, který mě přivedl k Wim Hof Metodě. Ta mi otevřela oči a ukázala mi cestu ke štěstí, síle a zdraví. Její nástroje chci předat i vám. Protože štěstí je skutečné, pouze když je sdílené.

A co mě přivedlo k WHM? Přes 20 let jsem hrál fotbal, ale pak jsem musel skončit a začal jsem běhat a běhal jsem hodně. Uběhl jsem maraton, ale nedbal jsem na svou životosprávu a pomalu začal ztrácet životní energii a skoro zkolaboval. Zpátky jsem se dostal přírodní cestou, disciplínou a díky víře ve vlastní tělo.

Věřím tomu, že jsme schopni pomalu, krok za krokem a postupně dosahovat svých životních cílů. Rád si na sobě zas a znovu potvrzuji, že pokud během tohoto procesu správně používám svoji mysl, nic není nemožné. Dokážeme vše, co si zamaneme. A spolu jsme silnější.

 

I'm the father of two sons and such as any other human being, I’ve been down in my life few times. Every time I got up, I came back stronger. I take obstacles and complications in life as a challenge, as an opportunity to learn something new and use it to my favor. In the same way I approached my fear, my resistance to cold, that led me to the Wim Hof ​​Method. It opened my eyes and showed me the way to happiness, strength and health. I want to pass on the WHM tools to you too. Because happiness is real only when shared.

And what brought me to WHM? I played football for over 20 years, but then I had to quit and I started running and I ran a lot. I ran a marathon, but ignored my lifestyle and slowly began to lose life energy and almost collapsed. I got back in a natural way, with discipline and thanks to trust in my own body.

I believe that we are able to achieve our life goals slowly, gradually and step by step. I like to reaffirm to myself that if I use my mind correctly during this process, anything is possible. We can achieve everything we want. And together we are stronger.

Read less

Jsem otcem dvou synů a ve svém životě jsem byl, asi tak jako každý, párkrát dole. Pokaždé, když jsem vstal, vrátil jsem se silnější. Překážky a komplikace v životě beru jako výzvu, jako příležitost se naučit něco nového a využít to ve svůj prospěch. Stejně tak jsem to měl s odporem k chladu, který mě přivedl k Wim Hof Metodě. Ta mi otevřela oči a ukázala mi cestu ke štěstí, síle a zdraví. Její nástroje chci předat i vám. Protože štěstí je skutečné, pouze když je sdílené.

A co mě přivedlo k WHM? Přes 20 let jsem hrál fotbal, ale pak jsem musel skončit a začal jsem běhat a běhal jsem hodně. Uběhl jsem maraton, ale nedbal jsem na svou životosprávu a pomalu začal ztrácet životní energii a skoro...

Read more

Overall Rating :

11 Reviews

Instruction
Knowledge
Professionalism
Presence
Amenities
Pricing
More