Wim Hof Method

Václav Kural

Level 2

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (13)

Hradec Králové, Horova, Hradec Kralove, Czech Republic

Step by step to happiness, strength and health. I will guide you through a life change.

Instructor Level

badge_level_02.png
Image 1 of 3 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 3 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 3 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

Jsem otcem dvou synů a ve svém životě jsem byl, asi tak jako každý, párkrát dole. Pokaždé, když jsem vstal, vrátil jsem se silnější. Překážky a komplikace v životě beru jako výzvu, jako příležitost se naučit něco nového a využít to ve svůj prospěch. Stejně tak jsem to měl s odporem k chladu, který mě přivedl k Wim Hof Metodě. Ta mi otevřela oči a ukázala mi cestu ke štěstí, síle a zdraví. Její nástroje chci předat i vám. Protože štěstí je skutečné, pouze když je sdílené.

A co mě přivedlo k WHM? Přes 20 let jsem hrál fotbal, ale pak jsem musel skončit a začal jsem běhat a běhal jsem hodně. Uběhl jsem maraton, ale nedbal jsem na svou životosprávu a pomalu začal ztrácet životní energii a skoro zkolaboval. Zpátky jsem se dostal přírodní cestou, disciplínou a díky víře ve vlastní tělo.

Věřím tomu, že jsme schopni pomalu, krok za krokem a postupně dosahovat svých životních cílů. Rád si na sobě zas a znovu potvrzuji, že pokud během tohoto procesu správně používám svoji mysl, nic není nemožné. Dokážeme vše, co si zamaneme. A spolu jsme silnější.

 

I'm the father of two sons and such as any other human being, I’ve been down in my life few times. Every time I got up, I came back stronger. I take obstacles and complications in life as a challenge, as an opportunity to learn something new and use it to my favor. In the same way I approached my fear, my resistance to cold, that led me to the Wim Hof ​​Method. It opened my eyes and showed me the way to happiness, strength and health. I want to pass on the WHM tools to you too. Because happiness is real only when shared.

And what brought me to WHM? I played football for over 20 years, but then I had to quit and I started running and I ran a lot. I ran a marathon, but ignored my lifestyle and slowly began to lose life energy and almost collapsed. I got back in a natural way, with discipline and thanks to trust in my own body.

I believe that we are able to achieve our life goals slowly, gradually and step by step. I like to reaffirm to myself that if I use my mind correctly during this process, anything is possible. We can achieve everything we want. And together we are stronger.

Read less

Jsem otcem dvou synů a ve svém životě jsem byl, asi tak jako každý, párkrát dole. Pokaždé, když jsem vstal, vrátil jsem se silnější. Překážky a komplikace v životě beru jako výzvu, jako příležitost se naučit něco nového a využít to ve svůj prospěch. Stejně tak jsem to měl s odporem k chladu, který mě přivedl k Wim Hof Metodě. Ta mi otevřela oči a ukázala mi cestu ke štěstí, síle a zdraví. Její nástroje chci předat i vám. Protože štěstí je skutečné, pouze když je sdílené.

A co mě přivedlo k WHM? Přes 20 let jsem hrál fotbal, ale pak jsem musel skončit a začal jsem běhat a běhal jsem hodně. Uběhl jsem maraton, ale nedbal jsem na svou životosprávu a pomalu začal ztrácet životní energii a skoro...

Read more

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

13 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More