Wim Hof Method

Šimon Buryan

Level 1

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (6)
PHD

Training Specialty:
WHM Certified Insturctor

Prague, Czechia

WHM Certified Instructor. Member of Czech Winter Swimming Club "Česká Otužilecká Unie". Breath-work & cold therapy coach

Instructor Level

badge_level_01.png
Image 1 of 13 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 13 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 13 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 4 of 13 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 5 of 13 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 6 of 13 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 7 of 13 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 8 of 13 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 9 of 13 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 10 of 13 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 11 of 13 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 12 of 13 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 13 of 13 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

[English below] Únava? ? Panika? ? Stres? ? Potřebuje účinný a rychlý způsob jak získat energii? Jak se nabudit? Nebo naopak hledáte techniku, jak se rychle uklidnit, jak zbavit se stresu? Či jak zvýšit pozornost? Tak vyzkoušejte mé kurzy Metody Wima Hofa, která kombinuje starodávné praktiky a současné vědecké poznatky. ?

Pomocí dechových technik a vědomého otužování můžete dosáhnout řady pozitivních změn. ? Nabízím kurzy v Češtině i Angličtině. Vypisuju kurzy pro veřejnost, nabízím také kurzy soukromé, firemní i na míru.

Wim Hof je světoznámý otužilec, jogín a rebel, který stanovil 26 Guinessových rekordů. Wim léta spolupracuje s vědci na světové úrovni, ?se kterými odkrývá, jak jeho dechová a otužilecká praxe dokáže přinést pozitivní změny imunitního systému, snížit bolesti, zlepšit psychický stav, zvýšit pocit energie, zlepšit spánek a přinést řadu dalších výhod pro tělo i mysl. ?

 

[English] Tired? ? Panic? ? Stress? ? Need an efficient and fast way to get energy? How to wake up? Or, on the contrary, are you looking for a technique to calm down quickly, to get rid of stress? Or how to increase attention? Try my Wim Hof ​​Method courses, which combine Wim's practices with current scientific knowledge. ?

Using breathing techniques and conscious bracing, you can achieve a number of positive changes. ? I offer courses in English or Czech. I list courses for the public, I also offer private, corporate and customized courses.

Wim Hof ​​​​is a world-renowned fitness trainer, yogi and rebel who has set 26 Guinness World Records. Wim has been working with world-class scientists for years to discover how his breathing and toning practice can bring positive changes to the immune system, reduce pain, improve mental state, increase energy, improve sleep, and bring many other benefits to the body and mind.

Read less

[English below] Únava? ? Panika? ? Stres? ? Potřebuje účinný a rychlý způsob jak získat energii? Jak se nabudit? Nebo naopak hledáte techniku, jak se rychle uklidnit, jak zbavit se stresu? Či jak zvýšit pozornost? Tak vyzkoušejte mé kurzy Metody Wima Hofa, která kombinuje starodávné praktiky a současné vědecké poznatky. ?

Pomocí dechových technik a vědomého otužování můžete dosáhnout řady pozitivních změn. ? Nabízím kurzy v Češtině i Angličtině. Vypisuju kurzy pro veřejnost, nabízím také kurzy soukromé, firemní i na míru.

Wim Hof je světoznámý otužilec, jogín a rebel, který stanovil 26 Guinessových rekordů. Wim léta spolupracuje s vědci na světové úrovni, ?se kterými odkrývá, jak jeho dechová a ...

Read more

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

6 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More