Wim Hof Method

Serge Snoeij

Level 2

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (35)
Mindfulness Coach

Training Specialty:
Meditation-and Breathing techniques / Coldtraining / Qi-cong

Utrechtse Heuvelrug, Nederland

" OUR LIFE IS THE CREATION OF OUR MIND "

Instructor Level

badge_level_02.png
Image 1 of 14 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 14 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 14 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 4 of 14 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 5 of 14 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 6 of 14 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 7 of 14 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 8 of 14 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 9 of 14 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 10 of 14 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 11 of 14 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 12 of 14 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 13 of 14 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 14 of 14 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

 

 

De Wim Hof Methode kwam op het juiste moment in mijn leven. In een periode van grote werkdruk, stress en fysieke klachten kreeg ik problemen met mijn hart en ademhaling. Na een periode van therapie lukte het mij om me weer beter te ontspannen en met stress om te gaan. Ik leerde om dichter bij mezelf te blijven in moeilijke situaties en het makkelijker los te laten.    Een jaar later las ik het boek ‘Koud kunstje’ waarin het leven van Wim Hof en zijn methode wordt beschreven en begon met de ademhalingsoefeningen en koud afdouchen.                                                                   Ik veranderde mijn ochtendritueel; wakker worden, meditatie, ademhalings- en yoga oefeningen, chi-running en koud afdouchen. Het was voor mij een openbaring dat de Wim Hof Methode in zo’n korte periode al zoveel effect had op mijn gezondheid, lichaam en geest. Ik voelde dat ik hier meer mee wilde gaan doen.

 

In 2016 startte ik met de opleiding tot instructeur in de Wim Hof Methode met onder andere een week in het koude hooggebergte in Polen. Daar heb ik ervaren waartoe wij en ons lichaam in staat zijn. En sindsdien voel ik mij een ander mens; sterker, zowel fysiek als mentaal, socialer en meer open, vanuit het hart. Bewuste ademhaling staat centraal in mijn leven. Door middel van ademhalingstechnieken is het mogelijk om diep in jezelf te zijn, je hoofd leeg te maken, symptomen van depressie, vermoeidheid en chronische pijn te verminderen en om aanwezig te zijn in het nu.

 

Naast WHM-instructeur ben ik Ademcoach, werkzaam als projectontwikkelaar, djembé leraar en werk ik bij Zen Natuurlijk. Ik beheers diverse technieken en methodes die bijdragen aan een fysieke en geestelijk verbeterde gezondheid zoals; Meditatie- en ademhalingstechnieken, Buteyko, Kung-Fu, Qi-cong, Yoga en koude training. Ik heb trainingen gevolgd in Duitsland en Zweden en samen met een mede instructeur assisteer ik in de workshops ‘Wim Hof Methode en Pijnreductie ‘.Ik geef WHM-trainingen aan groepen van 8 tot 16 personen maar ook één op éen coaching is mogelijk. 

 

Ik heb een positieve kijk op het leven en zie het leven als een afspiegeling van ons innerlijk zelf. Ieder mens is uniek met zijn eigen verhaal en kwaliteiten. Wanneer mensen zich weer bewust worden van hun kwaliteiten en hun eigen kracht, krijgen ze weer meesterschap over hun eigen lichaam en geest.

Wij hebben een vergeten rijkdom in onszelf, wat een machtig en krachtig gevoel teweegbrengt zodra wij daarmee in contact komen en verbinding maken.

 

 

In mijn workshops leer je alle facetten van de WHM en om deze toe te passen in het dagelijks leven. In een rustige en veilige setting geef ik workshops/trainingen aan kleine groepen zodat er binnen de groep voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht. Ook na de workshop kun je bij mij terecht met vragen en/of het delen van je ervaring. Vaak hebben de oefeningen en het ijsbad een diepere uitwerking, soms ook pas in de dagen erna.

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!

 

 

The Wim Hof ​​Method came at the right time in my life. In a period of great work pressure, stress and physical complaints. I had problems with my heart and breathing. After a period of therapy, I managed to relax better and deal with stress again. I learned to stay closer to myself in difficult situations and to let go more easily. A year later I read the book "The way of the Iceman" describing the life of Wim Hof ​​and his method and began breathing exercises and cold shower. I changed my morning ritual; wake up, meditation, breathing and yoga exercises, chi-running and cold shower. It was a revelation to me that the Wim Hof ​​Method already had so much effect on my health, body and mind in such a short period of time. I felt that I wanted to do more with this.

 

In 2016 I started training as an instructor in the Wim Hof ​​Method, including a week in the cold high mountains in Poland. There I experienced what we and our bodies are capable of. And since then I feel like a different person; stronger, both physically and mentally, more social and more open, from the heart. Conscious breathing is at the center of my life and through breathing techniques it is possible to be deep within yourself, to clear your head, to reduce symptoms of depression, tiredness and chronic pain and to be present in the now. 

 

In addition to being a WHM instructor, I am a Breathing Coach, work as a project developer, djembe teacher and I work at Zen Natuurlijk. I master various techniques and methods that contribute to a physically and mentally improved health such as; Meditation and breathing techniques, Buteyko, Kung-Fu, Qi-cong, Yoga and cold training. I have followed trainings in Germany and Sweden and together with a fellow instructor I assist in the workshops "Wim Hof ​​Method and Pain reduction". I give WHM training to groups of 8 to 16 people, but one-to-one coaching is also possible.

 


I have a positive outlook on life and see life as a reflection of our inner self. Every person is unique with its own story and qualities. When people become aware of their qualities and their own strength, they regain mastery over their own body and mind. We have a forgotten wealth in ourselves, which creates a mighty and powerful feeling as soon as we come in contact with it and connect.

 

 

 

In my workshops you learn all facets of the WHM and to apply these in daily life. In a quiet and safe setting I give workshops and training sessions to small groups so that there is sufficient room for personal attention within the group. Even after the workshop you can contact me with questions and /or sharing your experience. Often the exercises and the ice bath have a deeper effect, even sometimes in the days after.

I'm looking forward to meet you!

 

    Background Information

Read less

 

 

De Wim Hof Methode kwam op het juiste moment in mijn leven. In een periode van grote werkdruk, stress en fysieke klachten kreeg ik problemen met mijn hart en ademhaling. Na een periode van therapie lukte het mij om me weer beter te ontspannen en met stress om te gaan. Ik leerde om dichter bij mezelf te blijven in moeilijke situaties en het makkelijker los te laten.    Een jaar later las ik het boek ‘Koud kunstje’ waarin het leven van Wim Hof en zijn methode wordt beschreven en begon met de ademhalingsoefeningen en koud afdouchen.                                                                   Ik veranderde mijn ochtendritueel; wakker worden, meditatie, ademhalings- en yoga oefeningen...

Read more

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

35 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More