Wim Hof Method

Sander Pleket

Level 2

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (60)

Utrecht, Netherlands

Wim Hof Method instructor & Breathwork biohacker.

Instructor Level

badge_level_02.png
Image 1 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 4 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 5 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 6 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 7 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 8 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 9 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 10 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

-English below-

Hoi, leuk dat je op mijn profiel kijkt!

Ik ben in 2017 voor het eerst in aanraking gekomen met de WHM via een ademworkshop met additioneel winterzwemmen. Sindsdien ben ik de WHM in gedoken.

Wat mij van het begin af aan aansprak is dat zowel de ademhalingsoefening als de koude-blootstelling meteen een duidelijke sensatie teweeg brengt. Geen jarenlange training, direct merkbaar effect. 'Voelen is begrijpen' zoals Wim vaak zegt. Dus eerst voornamelijk gaan doen, daarna me in de theoretische achtergrond gaan verdiepen. Er ging een wereld voor me open en ik ben inmiddels helemaal getriggerd in biohacking en ons fantastisch menselijk lichaam.

De WHM is voor mij een routine en vormt voor mij onderdeel om gezond oud te worden; happy, healthy, strong. Naast de fysiologische voordelen heeft deze mooie tool voor mij ook voornamelijk een mentale component. In het ijsbad of in de 'donkere' dagen buiten in het water wordt de wereld stil en is er niet meer dan dat moment. Als je voelt dat je dat aan kan, gaat het innerlijk vuur wel branden.

Als je bij mij een Fundamentals workshop volgt zullen we veel gaan doen. Veel oefeningen, aanvullend met theoretische achtergrond. We gaan in op het belang van een gezonde reguliere ademhaling, de WHM-ademhalingsoefeningen, mindfullness, mindset en uiteraard de koude-blootstelling. Ik hoop je hiermee voldoende tools in handen te geven om je vanuit hier een kick-start te geven om hier zelf mee aan de slag te gaan. De WHM-methode is uitdagend, lichtelijk oncomfortabel maar wel inspirerend. Jij zit echter zelf ten alle tijde aan de 'knoppen' en blijft daarmee zelf in controle. Ik probeer een open ontspannen setting te creëren waar voor iedereen ruimte is.

Hopelijk zie ik jou snel op een WHM Fundamentals Workshop bij mij :)

Na mijn WHM-opleiding ben ik me verder gaan verdiepen in het volledige ademhalingsspectrum en heb ik een opleiding gevolgd bij Kasper van der Meulen; level 1 'Breathwork Biohacker' en level 2 'Breathwork Professional'.

Groeten, Sander

--------------------------------------------------------------------------

Hi, thank you for looking at my profile!

I first came into contact with the WHM in 2017 through a breathing workshop with additional winter swimming. Since then I have dived into the WHM.

What appealed to me from the start is that both the breathing exercise and the cold exposure immediately produce a distinct sensation. No years of training, immediately noticeable effect. 'Feeling is understanding' as Wim often says. So first I just started 'doing it', then I dove into the theoretical background. A world opened up for me and I am now completely triggered in biohacking and our fantastic human body.

The WHM is a routine for me and is part of me ‘aging healthy’; happy, healthy, strong. In addition to the physiological benefits, this beautiful tool also has a important mental component for me. During the breathing session, in the ice bath or in the 'dark' days outside in the water, the world becomes silent and there is no more than that moment. If you feel that you can handle that, the innerfire will burn.

If you follow a Fundamentals workshop with me, we will do a lot. Many exercises, supplemented with theoretical background. We will discuss the importance of healthy regular breathing, the WHM breathing exercises, mindfulness, mindset and of course cold exposure. I hope this gives you enough tools to give you a kick-start from here to get started with this yourself. The WHM method is challenging, slightly uncomfortable, but inspiring. However, you are always at the 'controls' and therefore remain in control. I try to create an open relaxed setting where there is room for everyone.

Hopefully I'll see you soon at a WHM Fundamentals Workshop with me :)

After my WHM training I started to delve further into the respiratory spectrum and I followed a training at Kasper van der Meulen; level 1 'Breathwork Biohacker' and level 2 'Breathwork Professional'.

Regards, Sander

Read less

-English below-

Hoi, leuk dat je op mijn profiel kijkt!

Ik ben in 2017 voor het eerst in aanraking gekomen met de WHM via een ademworkshop met additioneel winterzwemmen. Sindsdien ben ik de WHM in gedoken.

Wat mij van het begin af aan aansprak is dat zowel de ademhalingsoefening als de koude-blootstelling meteen een duidelijke sensatie teweeg brengt. Geen jarenlange training, direct merkbaar effect. 'Voelen is begrijpen' zoals Wim vaak zegt. Dus eerst voornamelijk gaan doen, daarna me in de theoretische achtergrond gaan verdiepen. Er ging een wereld voor me open en ik ben inmiddels helemaal getriggerd in biohacking en ons fantastisch menselijk lichaam.

De WHM is voor mij een routine en v...

Read more

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

60 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More