Wim Hof Method

Patryk Mytych

Level 1

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (3)

Warszawa, Poland

There is a Master within the Student There is a Student within the Master ☯

Instructor Level

badge_level_01.png
Image 1 of 3 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 3 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 3 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

[EN]

My name is Patryk and I am here to guide you in the process of your inner growth.

⌛ As far as I can remember, there was always something missing in my life. I felt incomplete and just couldn’t resist craving for more and more things and experiences to attain happiness and tranquility. All my attempts to fill that gap by focusing on the phenomena of the external world failed, eventually leading me to developing destructive habits and frustration.

?‍♂️ Until one day, when during a long sitting meditation session I realized, that when the mind’s chattering, craving, analyzing, denying and acknowledging cease, all that remains is pure Being in the eternal present moment.

⚡ A couple of weeks later, once I tried the Wim Hof Method for the first time, it allowed me re-enter that blissful state within minutes, and I no longer needed to sit on a cushion with my legs crossed for a number of hours to to re-align with my true-self.

? Also - on physical and mental levels, changes were astounding. My athletic performance, stress resilience and mental well-being skyrocketed. I felt like I was sixteen again, and now it’s been already more than four years since I was sick for the last time. 

❄️ The simplicity and unbelievable efficiency of the method have captivated me so much that it became my daily routine. I consider it the very-basis of my wellbeing, and I have to admit, that nno other practice has ever brought so much value into my life and improved its quality in such a degree.

? Sharing valuable skills and knowledge with others is my life mission. Therefore, I’d like to invite you to a wonderful journey back to your True Nature. In fact - there is nothing I can do for you. However, what I can do is show you one of the ways to mastering mastering your Mind, and recognizing that anything you need rests already within you.

There is a Master within the Student

There is a Student within the Master

---

[PL]

Nazywam się Patryk i jestem tutaj, aby poprowadzić Cię w procesie Twojego wewnętrznego rozwoju.

⌛ Odkąd pamiętam zawsze w moim życiu towarzyszyło mi uczucie, że czegoś brakuje. Trudno powiedzieć czego dokładnie. Po prostu czułem się jakiś taki "niekompletny". Nie mogłem oprzeć się ciągłemu pragnieniu coraz większej liczby rzeczy i doświadczeń w pogoni za osiągnięciem szczęścia i spokoju. Wszystkie moje próby wypełnienia tej luki, poprzez skupienie się na zjawiskach świata zewnętrznego, nie powiodły się. To ostatecznie doprowadziło mnie do rozwinięcia destrukcyjnych nawyków i tylko narastającej frustracji.

?‍♂️ Pewnego dnia, podczas długiej sesji medytacyjnej, zdałem sobie sprawę, że kiedy ustanie ten cały szum w głowie, łaknienie, ciągłe analizowanie, zaprzeczanie - pozostaje tylko czyste istnienie. Tu i teraz.

⚡ Kilka tygodni później po raz pierwszy wypróbowałem metodę Wima Hofa. Okazało się, że pozwoliła mi ona w ciągu kilku minut ponownie wejść w ten błogi stan. Nie musiałem już siedzieć na poduszce ze skrzyżowanymi nogami przez kilka godzin aby uspokoić myśli, zestroić się ze swoim "prawdziwym ja".

? Nie tylko na poziomie duchowym, ale także fizycznym i psychicznym, zmiany były zdumiewające! Moje wyniki sportowe, odporność na stres i ogólne samopoczucie dnia codziennego poszybowały w górę. Czułem się jakbym znowu miał szesnaście lat, nie mówiąc już o tym że niedawno minęły 4 lata od kiedy byłem ostatni raz na cokolwiek chory.

❄️ Prostota i niewiarygodna skuteczność metody tak mnie urzekła, że stała się moją codzienną rutyną. Muszę przyznać, że żadna inna praktyka nie wniosła tak wiele do mojego życia i nie poprawiła jego jakości aż tak bardzo jak metoda Wima Hofa!

? Dzielenie się cennymi umiejętnościami i wiedzą z innymi to moja życiowa misja. Dlatego zapraszam Cię w cudowną podróż powrotną do Twojej Prawdziwej Natury. Właściwie - niewiele mogę dla Ciebie zrobić, lecz to co mogę, to pokazać Ci jeden ze sposobów na opanowanie własnego ciała i umysłu i rozpoznanie, że wszystko czego potrzebujesz już w Tobie jest.

W Uczniu jest Mistrz.

W Mistrzu jest Uczeń.

☯️

Read less

[EN]

My name is Patryk and I am here to guide you in the process of your inner growth.

⌛ As far as I can remember, there was always something missing in my life. I felt incomplete and just couldn’t resist craving for more and more things and experiences to attain happiness and tranquility. All my attempts to fill that gap by focusing on the phenomena of the external world failed, eventually leading me to developing destructive habits and frustration.

?‍♂️ Until one day, when during a long sitting meditation session I realized, that when the mind’s chattering, craving, analyzing, denying and acknowledging cease, all that remains is pure Being in the eternal present moment.

⚡ A couple of weeks l...

Read more

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

3 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Empty Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More