Wim Hof Method

Patrick Plaggenborg

Level 2

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (16)
Mindfulness Coach

Training Specialty:
Mindset Coaching, Meditation

Amsterdam, Netherlands

Everything is possible.

Instructor Level

badge_level_02.png
Image 1 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 4 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 5 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 6 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 7 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 8 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

NEDERLANDS (see below for English):

De meeste mensen denken bij de Wim Hof Methode vooral aan de kou en een ijsbad. En misschien een beetje aan ademen?

Voor mijzelf is Mindset de meest interessante en misschien wel belangrijkste component van de methode. Het maakt al het andere mogelijk.

Ik vind het zo bijzonder dat je hoe langer je met kou traint hoe meer in je lichaam kunt herkennen dat het ijs een symbool is. Het gevoel erbij lijkt precies op alle andere dingen in je leven die stress kunnen veroorzaken.

Met de Wim Hof Methode heb je een hele mooie laagdrempelige en vriendelijke manier om niet alleen het ijs maar alles in het leven in rust en kalmte te ervaren.

WAT HEEFT HET MIJ GEBRACHT?

 • Ik maak me geen zorgen meer om kou. Ik begrijp hoe mijn lichaam voor zichzelf zorgt en hoe het zichzelf opwarmt. Wat een vertrouwen.
 • Ik ben me meer bewust van mijn lichaam. Kan spanning herkennen en makkelijk zelf ontspannen.
 • Ik voel me scherp gedurende de dag. Ademwerk of een koude douche voelt zoveel beter dan koffie.
 • Ik voel me zo veel fitter met sporten. M'n uithoudingsvermogen is enorm en ik merk dat ik snel herstel.
 • Ik voel me gezonder en sterker dan ooit.
 • En het mooiste... ik denk in mogelijkheden. Van alles waarvan ik even niet weet of het wel kan realiseer ik me al snel dat het waarschijnlijk gewoon mogelijk is.

 

IN DE WORKSHOPS

In mijn workshops leer je op een fijne en veilige manier hoe ook jij dit allemaal al gewoon in je hebt.

Je gaat alles stapje-voor-stapje zelf ervaren. Ondertussen kun je alles vragen over hoe de methode en de wetenschap erachter.

Aan het einde van de dag ben je een bijzondere ervaring rijker. Je begrijpt hoe de methode werkt. En... je hebt manieren geleerd die je meteen daarna in je dagelijks leven kunt gebruiken, bij welke uitdaging dan ook.

You've got this. Tot snel!

------

ENGLISH:

When thinking about the Wim Hof Method most people think mainly of cold and ice. And maybe some breathing?

For me Mindset is the most interesting and perhaps most important component of the method. It makes everything else possible.

It's so special that the longer you train with cold, the more you can recognize in your body how the ice is just a metaphor. The feeling the cold gives you is so similar to any other thing in life that can cause stress.

With the Wim Hof Method you'll find a very accessible and friendly way to experience not just the ice but everything in life in peace and tranquility.

WHAT DID IT BRING ME?

 • I don't worry anymore about the cold. I understand how my body takes care of itself and how it's maintaining warmth. That feeling of confidence!
 • I'm more aware of my body. I recognize tension and can relax easily.
 • I feel focused during the day. Breathwork or a cold shower feels so much better than coffee.
 • I feel so much fitter in my sports. My stamina is enormous and I notice that I recover quickly.
 • I feel healthier and stronger than ever.
 • And the best thing... I see possibilities. And of everything that I don't know if it's possible, I soon realize that it's very possible indeed!


IN THE WORKSHOP

In my workshops you'll learn in a pleasant and safe way how you already have all this in you.

You'll experience everything yourself, step-by-step. Meanwhile, you can ask all about how the method and the science behind it.

At the end of the day you've gained a special experience. You understand how the method works. And... you learned ways that you can implement immediately in your daily life, whatever the challenge.

You've got this. See you soon!

Read less

NEDERLANDS (see below for English):

De meeste mensen denken bij de Wim Hof Methode vooral aan de kou en een ijsbad. En misschien een beetje aan ademen?

Voor mijzelf is Mindset de meest interessante en misschien wel belangrijkste component van de methode. Het maakt al het andere mogelijk.

Ik vind het zo bijzonder dat je hoe langer je met kou traint hoe meer in je lichaam kunt herkennen dat het ijs een symbool is. Het gevoel erbij lijkt precies op alle andere dingen in je leven die stress kunnen veroorzaken.

Met de Wim Hof Methode heb je een hele mooie laagdrempelige en vriendelijke manier om niet alleen het ijs maar alles in het leven in rust en kalmte te ervaren.

WAT HEEFT HET MIJ GEBRA...

Read more

Patrick Plaggenborg

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

16 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More