Wim Hof Method

Ota Kulhanek

Level 2

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (13)
Mindfulness Coach
Athlete

Prague, Czechia

The desire for change in my life has helped me to realize that if we do the same things every day, no changes are likely to come.

Instructor Level

badge_level_02.png
Image 1 of 1 -
            Experience the Wim Hof Method to get an impression of  at

Jsem celoživotní sportovec. V mládí jsem se účastnil závodů na běžkách. Po mnoho let jsem hrál golf a dosáhl téměř jednomístného handicapu. V posledních letech se věnuji převážně cyklistice, běhu a plavání.

Většinu svého pracovního života jsem strávil na různých vedoucích pozicích v mezinárodních společnostech i v neziskové organizaci.

Časem jsem si více a více uvědomoval jak, dnešní doba je velmi náročná a rychlá. Většinu času a energie věnujeme práci a na ostatní stránky života nám nezbývá tolik času a energie. Výsledkem velkého tlaku na nás, naší výkonnost a výsledky je všudypřítomný stres. Poznal jsem, že i ve velmi náročném prostředí můžeme udržet prostor pro své blízké, přátele a koníčky, které nám přináší spokojenost a zdraví, a dokážeme nalézt cestu k udržování vysoké kvality života. Touha po změnách v životě mě dovedla k poznání, že pokud děláme každý den ty samé věci, žádné změny se nejspíš nedočkáme.

Metoda Wim Hof ​​a začlenění WHM cvičení do každodenních návyků mi pomohla přinést zásadní pozitivní dopady do všech aspektů mého života.

Chci se s vámi podělit o vše, co jsem se o této metodě dozvěděl a včetně mých osobních zkušeností. Opravdu věřím, že vám poskytuje jednoduché nástroje, které potřebujete k tomu, abyste se cítili šťastní, zdraví a silní a abyste se spojili sami se sebou, s přírodou a lidmi kolem nás.

 

I am a lifelong enthusiastic athlete. In my youth, I was participating in cross-country skiing racing. For many years, I had been playing golf reaching almost a single handicap. In recent years, I have been doing cycling, running and swimming.
In addition, I spent most of my working life in various leadership positions both in international companies and in a non-profit organization.

Over time, I became more and more aware of how today is very demanding and fast.  We spend most of our time and energy on work, and we do not have much time and energy left for other aspects of life. The result of great pressure on us, our efficiency and results is ubiquitous stress. I have learned that even in a very challenging environment, we can keep space for our loved ones, friends and hobbies that bring us satisfaction and health, and we can find a way to maintain a high quality of life.  The desire for change in my life has helped me to realize that if we do the same things every day, no changes are likely to come.

The Wim Hof ​​Method and the integration of WHM exercises into everyday habits have helped me bring essential positive impacts to all aspects of my life.  

I want to share with you everything I have learned about this method, including my personal experiences. I truly believe it provides you with the simple tools you need to make you feel happy, healthy and strong and to connect with yourself, with nature and people around us.

Read less

Jsem celoživotní sportovec. V mládí jsem se účastnil závodů na běžkách. Po mnoho let jsem hrál golf a dosáhl téměř jednomístného handicapu. V posledních letech se věnuji převážně cyklistice, běhu a plavání.

Většinu svého pracovního života jsem strávil na různých vedoucích pozicích v mezinárodních společnostech i v neziskové organizaci.

Časem jsem si více a více uvědomoval jak, dnešní doba je velmi náročná a rychlá. Většinu času a energie věnujeme práci a na ostatní stránky života nám nezbývá tolik času a energie. Výsledkem velkého tlaku na nás, naší výkonnost a výsledky je všudypřítomný stres. Poznal jsem, že i ve velmi náročném prostředí můžeme udržet prostor pro své blízké, přátele a kon

Read more

Ota Kulhanek

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

13 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More