Wim Hof Method

Mike Mol

Level 2

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (37)
Athlete
Mindfulness Coach
Yoga Teacher

Training Specialty:
Music & Wellness experience

Breda, Netherlands

Voel je gelukkiger, gezonder en sterker! Ademwerk, live-muziek, welzijn en een uitnodiging voor het ijsbad.

Instructor Level

badge_level_02.png
Image 1 of 12 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 12 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 12 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 4 of 12 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 5 of 12 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 6 of 12 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 7 of 12 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 8 of 12 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 9 of 12 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 10 of 12 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 11 of 12 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 12 of 12 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

- English version below -
 

Reis naar een wereld vol geluk. Ademwerk, live-muziek, welzijn en een uitnodiging voor het ijsbad komen samen om jou volledige ontspanning te bieden...
 

Wat ervaar je tijdens onze workshops?


•  Diepgaand ademwerk

Ontdek de kracht van ademhaling om stress te verminderen, je immuunsysteem te versterken en energieniveaus te verhogen; wetenschappelijk bewezen om je welzijn te verbeteren.

•  Live muziek

Ervaar hoe live muziek de workshop transformeert, emoties versterkt en bijdraagt aan een diepere, persoonlijke ervaring. Trompet, handpan en live-drums brengen de ruimte tot leven. Een unieke ervaring!

•  Innerlijke verbinding

Maak een diepere connectie met je innerlijke zelf mogelijk, waardoor je een ongekende staat van rust en zelfbewustzijn bereikt. In deze workshop wordt er uitgebreid aandacht besteed aan dynamische stretches om het lichaam te openen. Ongeacht je flexibiliteit zul jij je altijd beter voelen.

•  Uitnodiging voor een ijsbad

Stap buiten je comfortzone en ervaar de genezende effecten van koude blootstelling, bekend om het verbeteren van de mentale veerkracht en het verminderen van ontstekingen. Wij bieden je een veilige omgeving en persoonlijke begeleiding.

•  Uitgebreide informatie over het beoefenen van de Wim Hof Methode

Krijg inzicht in de wetenschap achter de Wim Hof Methode en hoe deze jouw gezondheid op meerdere niveaus kan transformeren.

•  Begeleiding in het bouwen van een routine

Leer hoe je de Wim Hof Methode kunt integreren in je dagelijkse leven voor blijvende positieve effecten op je gezondheid en welzijn.

• Een gelukkiger, gezonder en sterker leven!

Ontdek hoe jij de basis kunt leggen voor een leven vol vreugde, vitaliteit en kracht, ondersteund door onze gemeenschap en begeleiding.


 

- English version -

Journey to a world full of bliss. Breathwork, live music, wellness, and an invitation to the ice bath come together to provide you with complete relaxation...

What will you experience during our workshops?

  Deep Breathwork

Discover the power of breath to reduce stress, boost your immune system, and increase energy levels; scientifically proven to enhance your well-being.

•  Live Music

Experience how live music transforms the workshop, intensifies emotions, and contributes to a deeper, personal experience. Trumpet, handpan, and live drums bring the space to life. A unique experience!

  Inner Connection

Enable a deeper connection with your inner self, leading to an unprecedented state of calm and self-awareness. This workshop focuses extensively on dynamic stretches to open the body. Regardless of your flexibility, you will always feel better.

  Invitation to an Ice Bath

Step out of your comfort zone and experience the healing effects of cold exposure, known for improving mental resilience and reducing inflammation. We provide a safe environment and personal guidance.

  Comprehensive Information on Practicing the Wim Hof Method

Gain insight into the science behind the Wim Hof Method and how it can transform your health on multiple levels.

•  Guidance in Building a Routine

Learn how to integrate the Wim Hof Method into your daily life for lasting positive effects on your health and well-being.

A Happier, Healthier, and Stronger Life!

Discover how you can create the foundation for a life full of joy, vitality, and strength, supported by our community and guidance.

Read less

- English version below -
 

Reis naar een wereld vol geluk. Ademwerk, live-muziek, welzijn en een uitnodiging voor het ijsbad komen samen om jou volledige ontspanning te bieden...
 

Wat ervaar je tijdens onze workshops?


•  Diepgaand ademwerk

Ontdek de kracht van ademhaling om stress te verminderen, je immuunsysteem te versterken en energieniveaus te verhogen; wetenschappelijk bewezen om je welzijn te verbeteren.

•  Live muziek

Ervaar hoe live muziek de workshop transformeert, emoties versterkt en bijdraagt aan een diepere, persoonlijke ervaring. Trompet, handpan en live-drums brengen de ruimte tot leven. Een unieke ervaring!

•  Innerlijke verbinding

Maak een diepere connectie met ...Read more

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

37 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More