Wim Hof Method

Michał Limboski

Level 1

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (5)

Training Specialty:
Throat Singing & Original Breathwork Music

Berlin, Germany

Michał Limboski - Wim Hof Instructor, Songwriter & Music Producer, Guitarist & Vocalist

Instructor Level

badge_level_01.png
Image 1 of 6 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 6 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 6 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 4 of 6 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 5 of 6 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 6 of 6 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

[ENGLISH BELOW]

 

Od kiedy pamiętam prowadzę podwójne życie - jedno to życie artysty i koncertującego muzyka. Drugie to eksploracja różnych ścieżek duchowych – czy to medytacja, czy joga, buddyzm tybetański, sztuki walki, jungowska psychoterapia, terapie alternatywne, psychodeliki. Znajdź cokolwiek odjechanego, a prawdopodobnie to robiłem. Wszelkich formy eksploracji własnego umysłu, pracy z ciałem, ezoteryczne praktyki – 

 

Tak naprawdę zarówno moje poszukiwania duchowe jak i pisanie piosenek wyrażały i wyrażają to samo dążenie do osiągnięcia… wglądu, spełnienia czy uwolnienia? Pragnienie być w stanie flow, osiągnięcia jedni. Każdy nosi w sobie tę tęsknotę, ale odczuwamy to różnie i nazywamy to różnie. Ale czujemy, że to gdzieś musi być, że coś jeszcze musi tam gdzieś czekać…

 

W 2016 roku poznałem metodę Wima Hofa i bez przerwy praktykuję ją do dziś. Zapewniam Cię, że jest to komplementarna praktyka pozwalającą utrzymywać dobrostan fizyczno – duchowy i nawiązać kontakt ze sobą na głębokim poziomie. Nie wymaga od Ciebie wiary w nic, ani przystąpienia do żadnego klubu. Nie wymaga wyrzeczeń ani wielkich nakładów czasu. Po prostu oddychaj i pozwól, żeby oddech Cię prowadził. Wejdź do zimnej rzeki, oddychaj i posłuchaj, co będzie miała do powiedzenia. Wyjdź poza sferę komfortu i znajdź swoje złote runo!

 

Albo po prostu oddychaj ją i bądź sobą!

 

Na moich warsztatach poznasz filozoficzne i naukowe podstawy metody oraz pokażę jak doświadczyć uzdrawiającej mocy zimna.

Podczas sesji oddechowych wykorzystuję przede wszystkim swój głos i bęben, śpiewam pieśni z różnych tradycji, aby pomoc Ci wejść głębiej w doświadczenie.

 

 

 

About me

For as long as I can remember, I have led a double life - one is the life of an artist and a performing musician. The second is the exploration of various spiritual paths - be it meditation or yoga, Tibetan Buddhism, martial arts, jungian psychotherapy, alternative therapies, psychedelics. Find anything wacky, and I probably did. All forms of mind-exploration, bodywork, esoteric practises - I think I've tried everything.

 

In fact, both my spiritual quest and songwriting have expressed and express the same desire to achieve… insight, fulfillment or release of somothing? Being in the flow state or in the state of oneness… Everyone carries this longing, but we feel it differently, we call it differently, still we feel that it is somewhere there..

 

In 2016, I got to know the Wim Hof method and since then I keep seeing its tremendous power. I assure you that it works. It doesn't require you to believe in anything or join any club. Just breathe and let your breath guide you. Get into that cold river and listen it it’s whisper. Step out of your comfort zone and find your golden fleece!

 

Or just breathe and be yourself!

 

I spice my workshops with some extended guided meditation and I sing inspirational songs from different traditions to help you go deeper into the experience. 

 

 

 

Read less

[ENGLISH BELOW]

 

Od kiedy pamiętam prowadzę podwójne życie - jedno to życie artysty i koncertującego muzyka. Drugie to eksploracja różnych ścieżek duchowych – czy to medytacja, czy joga, buddyzm tybetański, sztuki walki, jungowska psychoterapia, terapie alternatywne, psychodeliki. Znajdź cokolwiek odjechanego, a prawdopodobnie to robiłem. Wszelkich formy eksploracji własnego umysłu, pracy z ciałem, ezoteryczne praktyki – 

 

Tak naprawdę zarówno moje poszukiwania duchowe jak i pisanie piosenek wyrażały i wyrażają to samo dążenie do osiągnięcia… wglądu, spełnienia czy uwolnienia? Pragnienie być w stanie flow, osiągnięcia jedni. Każdy nosi w sobie tę tęsknotę, ale odczuwamy to różnie i naz...

Read more

Michał Limboski

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

5 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More