Wim Hof Method

Juraj Bucek

Level 1

Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star (0)
Mindfulness Coach
First Aid

Training Specialty:
Zaži intenzívny a transformačný WHM workshop. Príď si vyskúšať metódu v lone nádhernej prírody, kde ťa profesionálne a bezpečne prevediem všetkými piliermi metódy - dychovým cvičením, chladovou terapiou a nastavením mysle so zameraním na jednoduchosť, efektivitu a dlhodobú udržateľnosť. Použijeme najnovšie poznatky, tipy a odporúčania a naučíme sa, ako správne aplikovať WHM metódu do života, aby ste z nej vyťažili maximum. Absolvovanie môjho kurzu prináša skutočný životný reštart, možnosť osobnej transformácie s výhodami pre mnohé oblasti života. Experience a great, Intensive WHM Workshop. Come and try the method in the middle of beautiful nature in Slovakia, where I will professionally and safely guide you through all the pillars of the method - breathing exercises, cold exposure and mindset with a focus on simplicity, efficiency and long-term sustainability. We will apply the latest knowledge, tips and recommendations and learn how to properly apply the WHM method to life so you can get the most of it. Completing my course brings a real life restart, the possibility for your personal transformation with benefits for many areas of your life.

Trenčín, Slovakia

Zdieľam stratégie, ako sa stať lepšou, zdravšou, silnejšou a šťastnejšou verziou samého seba :-)

Instructor Level

badge_level_01.png
Image 1 of 1 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

 

>>> REFERECIE NA MOJE WORKSHOPY A AKO TO TAM VYZERÁ, PORZI TU <<<

Manžel, otec, manažér, podnikateľ a certifikovaný inštruktor Wim Hof metódy.

Každý deň žije svoj život na 100%. Je vďačný, že môže inšpirovať druhých ako si zlepšiť fyzickú aj psychickú kondíciu a nájsť nový zdroj životnej sily, pohody, zdravia a energie a žiť tak šťastnejší život.

Juraj je autorom online eBooku – “10 Benefitov metódy, ktoré vám zaručene zlepšia život. Bonus: Funkčný návod na zmiernenie stresu”, prostredníctvom ktorého jednoducho objavíte život meniace prínosy a výhody metódy Wima Hofa a spoznajte dostupné a jednoduché techniky, ktoré vám zaručene pomôžu zvládať stres a záťažové situácie v pracovnom aj osobnom živote. Inšpirujte sa eBookom a skúste niečo nové, čo zaručene prinesie veľa novej energie a sily do vášho života.

Juraj o čom píše a hovorí, to aj žije a preto aktívne denne už niekoľko rokov praktizuje Wim Hof metódu a ako certifikovaný inštruktor metódy Wima Hofa, formou workshopov a kurzov, sprevádza ľudí na ceste k nej a ukazuje, ako je možné žiť každý deň naplno, s radosťou a inšpiruje ako znovu objaviť vnútornú silu, rovnováhu a potenciál.

Toto všetko bol pre mňa ešte pred pár rokmi nedosiahnuteľný sen! 

Nižšie nájdete môj príbeh, ale ešte predtým, poďte so mnou do sveta:

 • kde možno niektorí ľudia sú pod permanentným tlakom systému a trpia preto úzkosťou, depresiou alebo chronickým stresom,  a pod.,
 • a tiež je možné, že ľudia v tomto svete majú skúsenosť s oslabeným zdravím, stratou životnej energie a vitality,
 • a možno niektorí ľudia tam vonku už nemajú dôveru v samých seba a žijú nešťastný a nenaplnený život.

A teraz sa presuňte v mysli spolu so mnou do iného sveta, kde je všetko úplne inak:

 • len si predstavte, aké by to bolo skvelé, že viete s úplnou ľahkosťou odolávať tlaku systému a stresu s úsmevom na perách,
 • predstavte si, aké by to bolo úžasné, že máte také zdravie, životnú energiu a vitalitu, že sa vás už žiadne fyzické ani duševné oslabenia netýkajú a všade, kde chodíte, energiu iba rozdávate,
 • a predstavte si, že v tomto svete máte absolútnu dôveru vo svoje schopnosti a samého seba a preto máte energiu, čas, zdroje a skvelé osobné a rodinné vzťahy a teda môžete žiť život svojich snov.

A práve preto teraz s vami zdieľam svoj príbeh, aby som sa podelil s poznaním, ktoré ma priviedlo k funkčným stratégiám meniacim život k lepšiemu, tu a teraz. 

 

Ale, ešte predtým, poďte so mnou späť do augusta roku 2004, kedy ako čerstvý absolvent vysokej školy odchádzam do Anglicka, plný energie a očakávaní študovať jazyk a začať novú etapu života. S presvedčením, že svet je gombička, opúšťame s mojou priateľkou Veronikou Callan School v Londýne a zažívame prvé životné lekcie v Birminghame v hoteli Campanille, kde pracujem 16 hodín denne (umývam riad, robím údržbára a večer robím ešte aj v bare) a v duchu si hovorím. Zarábam veľa peňazí, učím sa jazyk, tak to nejako vydržím. Čas plynie, chodíme na Slovensko na dovolenky, kde sa chvíľku cítim slobodný, ale po návrate späť do Anglicka, si začínam prvý krát uvedomovať tlak systému a život už pre mňa prestával byť až taký slobodný.

Prvý krát sa z môjho vnútra začína ozývať hlas, ktorý mi šepká: Juraj, určite chceš toto? … a o pár týždňov sa posúvam a začínam pracovať vo svojom odbore ako telekomunikačný špecialista a o rok neskôr zastrešujem celú oblasť Londýna pre spoločnosť Spiritel. Wow, darí sa mi po ekonomickej stránke stále viac a viac, mám všetkého dostatok, vysoký životný štandard, cestujeme po celom Anglicku,  …

Je utorok podvečer 1. mája 2007 a ja sa rozprávam s priateľom zo Slovenska, ktorý nás prišiel navštíviť. Sedíme v Londýne v StarBucks Coffee na Canary Wharf a po pol hodinke rozhovoru prichádza najdôležitejšia otázka: A si šťastný? Odpovedám s miernym rozpakom „Akože, čo je to za otázka? No veď žijem v Anglicku, zarábam omnoho viac peňazí ako priemerný Slovák, mám služobné auto, mobil, všetci ma chvália.“ A kamarát sa ma opäť spýtal – „Juraj, ja sa nepýtam, čo všetko máš, ale či si šťastný!“.

To bolo prvé zasadené semienko osobného rozvoja, ktoré postupom času začalo klíčiť a vo veku 27 rokov som si začal intuitívne uvedomovať, že chcem byť ja režisérom svojho vlastného života a vyústilo to v návrat späť na Slovensko v roku 2008 s cieľom v spolupráci s anglickou spoločnosťou Spiritel spustiť na Slovensku alternatívneho poskytovateľa telekomunikačných služieb, na tú dobu s revolučnou technológiou. Viac ako rok tvrdej práce nakoniec zastavila ekonomická a finančná kríza. Bol som síce na Slovensku, ale podnikateľský plán a vyhliadky na svetlú budúcnosť sa nekonali. 

Pri prvom zlyhaní sa ešte nevzdávam, „predsa doteraz bolo všetko OK, tak to musí ísť aj naďalej“ a začíname na Slovensku dva nové startupy, do ktorých vkladám ešte väčšiu energiu, peniaze a čas, ale prestávam si všímať ostatné dôležité piliere života – svoje zdravie, vzťahy a samozrejme žiadny sebarozvoj a príjem. Mesiace a roky ubiehali a návratnosť investovaných zdrojov do nového podnikania sa nečakane predĺžila, čo vyústilo v môj odchod do Bratislavy, kde sa zamestnávam ako IT projektový manažér. A opäť pracujem 16 hodín denne, pričom teraz je moja manželka Veronika a pol ročná dcérka odo mňa 120 km ďaleko – doma v Trenčíne.

Takýto život si berie svoju daň a vo veku 33 rokov sa začína moja nová životná cesta, kedy si konečne  kladiem otázku – „čo vlastne je pre mňa úspech? Čo vlastne chcem v rôznych oblastiach svojho života (sebarozvoj, zdravie a kondícia, rodina a vzťahy, peniaze a práca) a prečo!”.

Výsledok: sťahujem sa späť do rodného Trenčína za svojimi blízkymi, získavam tam skvelú prácu IT projektového manažéra, ktorá ma napĺňa a baví a začínam vedome a aktívne pracovať predovšetkým najskôr sa sebe (lebo verím v presvedčenie: ak sa zmeníš, všetko sa zmení) a prestávam prežívať len tak zo dňa na deň a konečne preberám 100% zodpovednosť za svoj vlastný život.

V priebehu posledných 6 rokov som intenzívne pracoval na sebarozvoji a dal som si povolenie byť úspešným a zažívať prosperitu vo všetkých oblastiach môjho života a tiež byť skvelým manželom, otcom, synom, manažérom, podnikateľom. Mám a nasledujem svoju víziu, ktorá mi jasne určuje smer do mojej budúcnosti za mojimi snami.

Úzka spolupráca s inšpirujúcimi osobnosťami a špičkami vo svojich oblastiach, akými sú podnikateľ, špičkový motivátor a kouč Peter Urbanec, Peter Krištofovič a medzinárodný NLP tréner Peter Sasín, ma priviedla k rôznym stratégiám, ktoré mi umožnili byť na svojej ceste životom úspešným. Dosiahol som mnohé úspechy na osobnej aj profesionálnej rovine.

     

ZDALO BY SA TO BYŤ IDEÁLNE, ALE BOL V TOM CELOM JEDEN HÁČIK…

Začínal som si viac a viac uvedomovať, že aj keď žijeme v tejto unikátnej digitálnej dobe, kde máme k dispozícií na jeden klik svet nekonečných informácií, tak práve táto doba ma priviedla k uvedomeniu, že sa mi v skutočnosti dovtedy ešte nepodarilo nájsť kľúč k porozumeniu a získaniu plného potenciálu svojho tela a mysle a všetky moje úspechy ma stáli značné množstvo životnej energie, ktorá potom chýbala v zdraví, vo vzťahoch v rodine a pod..

Dospel som do životného štádia, v ktorom som aktívne začal hľadať zdroje zdravia, životnej sily, vitality a energie, ktoré by mi pomáhali na mojej životnej ceste. Po tom, ako som postupom času objavoval silu ranných a večerných rituálov, zdravej životosprávy, studenej sprchy, rôznych fyzických a duševných cvičení a relaxačných tréningov, tak mi do života nakoniec prišla metóda Wima Hofa, ktorá to všetko doslova neuveriteľne a najmä funkčne prepojila.

Práve táto metóda mi pomohla uvedomiť si, že šťastie, zdravie, životná energia, vitalita a sila sú priamo v nás a čakajú na to, aby sme ich znova pozvali do svojich životov. Keď som prvýkrát vyskúšal Wim Hof dýchaciu techniku, tak som hneď vedel – TAK, TOTO JE SKUTOČNE ONO! Po 3 rokoch aktívneho praktizovania metódy sa rozhodujem a zapisujem sa do Wim Hof Method akadémie 2021/2022 a po ôsmych mesiacoch tvrdej práce prechádzam všetkými časťami procesu akadémie a vo februári 2022 po absolvovaní Master modulu v poľskom tréningovom centre Wima Hofa, sa stávam oficiálnych certifikovaným inštruktorom Wim Hof metódy 

Pozri stránku ohľadne mojej certifikácie TU, alebo klikni na logo nižšie 

 

 

 

    

Hlboký a vedomý dych, ako jeden z pilierov metódy, sa stal mojím novým základom pre manažment životnej energie a pre budovanie dôvery v moje schopnosti a vnútornú silu.

Vybalansoval som svoj životný štýl a spriatelil som sa s chladom, našiel som jednoduchú a funkčnú techniku ako byť šťastný, zdravý a silný, žiť naplno tu a teraz a stať sa lepšou verziou samého seba.

Wim Hof metóda mi ukázala, že môžeme mať skutočne pod kontrolou a vo svojich rukách naše zdravie, energiu či životnú pohodu.

Dnes, vďaka Wim Hof metóde, už dokážem byť mimoriadne sústredený a kreatívny, byť skutočne odolný voči záťažovým situáciám, stresu a chorobám, dokážem podávať vysoké fyzické a duševné výkony a zároveň si udržiavať životnú energiu, optimizmus a vitalitu.

Áno, sme schopní mať pod vedomou kontrolou omnoho viac ako si myslíme, pokiaľ ide o našu mentálnu a fyzickú odolnosť, silu, pohodu, zdravie! 

Vďaka mnohoročnému praktikovaniu metódy Wima Hofa a taktiež vďaka kvôli najnovším nadobudnutým odborným a praktickým zručnostiam, skúsenostiam a znalostiam z úspešne absolvovanej Wim Hof Method akadémie, dnes môžem zodpovedne potvrdiť, že Wim Hof základné dychové cvičenie spolu so správnym a postupným tréningom chladovej terapie a mentálnym sústredením, resp. nastavením mysledokáže skutočne ovplyvniť kvalitu nášho každodenného života a konkrétne pomôcť napríklad pri zvýšení energie a vitality, znížení stresu či krvného tlaku, zlepšení kvality spánku a výraznom posilnení imunitného systému a pod.

Nemusíte mi veriť ani slovo, ja sám som bol na začiatku skeptikom, ale vyskúšajte Wim Hof metódu na vlastnej koži, objavíte jej skvelé život meniace benefity. Prihláste sa na certifikovaný workshop a presvedčte sa sami o sile a funkčnosti a jednoduchosti metódy a najmä ako ju správne a bezpečne aplikovať do života.

To, čo preukázali vedecké dôkazy pri skúmaní metódy Wima Hofa, dnes naplno potvrdzujem aj ja a ak budete metódu správne a kontinuálne aplikovať, tak vám garantujem, že doslova preniknete hlboko do svojej fyziológie a objavíte mentálnu aj fyzickú silu ukrytú hlboko v nás, čo vám umožní byť šťastným, zdravým a silným človekom a napomôže žiť život podľa vlastných snov.   

..........................

Husband, father, manager, entrepreneur, and WHM certified instructor.

He lives his life 100% every day. He is grateful that he can inspire others to improve their physical and mental strength and find a new source of vitality, well-being, health, and energy, and therefore live a happier life.

What Juraj talks about he also lives and therefore he actively practice the Wim Hof Method for several years and also as a WHM certified instructor, in the form of workshops and courses, he safely helps people to find their path to the method and shows how it is possible to enjoy and better cope with every day in our life and also inspires how to rediscover our inner strength, balance, and potential which will help us to become better versions of ourselves.

All of this was an unattainable dream for me a few years ago!

 

Below you will find my story, but before that, let’s use your imagination and come with me now into the world:

 • where maybe some of you are under constant pressure and therefore you may suffer from stress, anxiety or even depression,
 • and it is also possible that in this hectic world.. you may have a weakened health and life energy,
 • and here you are even losing confidence in yourself, in your inner abilities and therefore you may live an unhappy life,

 
OK, BUT now move with me into the world where everything is completely different:

 • just imagine how great it would be here where you can easily handle any stressful situations with a smile on your lips,
 • In this world, you have such strong health that no disease can harm you at all and you shine with happiness,  
 • and here you have great willpower and self-confidence, enough energy and strength to finally live the happy life of your dreams.

 

And the reason why I became WHM certified instructor and why I share this “magic” strategy, on how to get from that ugly world to the one where you can really become Strong, Happy, and Healthy.

 

But before that come with me in August 2004, I’ve just graduated from telecom university and I’m moving to London to study English. Maybe I was too lucky, maybe it was just a coincidence but everything went really smoothly for me and I’m not going to tell you any life heartbreaking sad story. Very quickly I got a job in my field and a year later I was already covering the whole London area as a telecom specialist. I was 25 full of life and energy.   
 
Then the events in my life accelerated even more. In 2008 I returned back to Slovakia to start my own business. I'm launching 2 start-ups and at the same time I work as an IT project manager, and I also started an online eCommerce business on Amazon. My 2 lovely daughters Veronika and Valentina were born and I’m launching PMO and I’m becoming a management member in a big IT company. Basically, I’m doing everything according to wise books and recommendations from top leaders.
 
Well, it would seem ideal, but there was one big problem. All my success cost me a huge amount of life energy, which I no longer had for proper maintenance of my health, relationships, self-development, family, and so on. Luckily I was aware of this imbalance and that's why I started actively looking for sources of life energy which would help me in my life journey.
 
And I remember exactly what happened on Friday 15th of September 2017, when I wanted to include a cold shower into my morning ritual. And I told myself, "it can't be that bad”. And without any kind of gradual preparation, I set my ego to 100% and I opened the cold water tap and for 2 minutes I was just screaming and jumping like a monkey. Yes, a beautiful example of how not to do it at all. And the results of that stress? Pretty bad cold, sneezing, sniffing, and a few days in bed!
 
But I didn’t give up. As an experienced manager, I knew I needed some kind of gradual step-by-step process. And it didn't take long and I found the right one. And the name of that life-changing process was Wim Hof Method. 
 
And because of the synergy of all 3 pillars and my regular practice, the benefits began to appear almost immediately in my life. For example, I achieved incredible improvements in my health, which even my doctor was completely amazed about. And I really want to share this doctor's story with you.
 
In 2020 at a preventive check-up, my doctor looked at me and she said, “Mr. Bucek, you haven't been here for almost 4 years! ”And she immediately asked the nurse to measure my blood pressure and heart rate. But the doctor says "Renata, (that was a nurse name), you probably made a mistake and you must measure it once again.” And the nurse was like “what”? You know, quite upset, but she had to do it again. And that scene was amazing, she came back triumphantly to the doctor and she said, “See, I measured it correctly"! 
 
And my doctor still couldn't understand it, because all those years I was managing big IT projects, I always had really high blood pressure. And suddenly that day my blood pressure was absolutely perfect.

And my heart rate was 52 beats per minute, what she did not expect at all, because my standard resting heart rate in the past used to be 90 beats per minute or even more, which always worried my doctor the most.
 
And then she looked at me and she said "Mr. Buček, you are taking some medication for high blood pressure, aren’t you!" My answer was, "No," "have you changed your job?" “No”, "Have you started any kind of intensive physical training?”, "Not at all, but I just practice yoga stretches for 5 minutes a day." And then she said, "Yoga stretches? Such an influence? I can’t believe it. Mr. Bucek, you must tell me what you changed radically in your life!" 

And then I told her that I practice the Wim Hof Method. And because she already knew the method, she said, "So this explains everything!", and you know what you did? You saved a lot of extra work for your heart, and because your vascular system is now in optimal condition your blood pressure is perfect and that’s why your body no longer has to permanently generate hormones like cortisol and adrenaline in order to help your heart. And to be honest you extended your life and the life of your heart for many, many years.”

And thanks to the Wim Hof Method also other great benefits came into my life.
I stopped being sick, I have plenty of energy, I sleep like a baby all night long, My mood, concentration, creativity, willpower,  endurance, and strength were improved so much, Stress and internal tension are gone, and what I personally appreciate the most, that I can easily handle any stressful situations with absolute peace. 
 

And that positive change was of course spotted by people around me. And my family, neighbors, friends, co-workers started asking me “how is this possible, what have you changed in your life? And you know what, wonderful is that many of these people around me now practice and love the Wim Hof Method so much. And one of my best friends told me after 2 months of WHM practice “Juraj, this method is a real shortcut, shortcut how to achieve mental and physical strength, which I always thought was supposed to be much harder and complicated but it is not at all.”  And he was totally right. The method is really simple, but very powerful and effective and that’s why today me, you, and also millions of people out there are WHM Enthusiasts.

 
And to be honest, you don't have to believe me a word and of course, I can not promise you that every day will be easy like this, but if you will try the method and you will practice it in a correct and consistent way, then I can promise you that you will really dive deep into your physiology, you will rediscover again your full body and mind inner potential and you will become a happier, stronger and healthier version of yourself which will allow you to live the life of your dreams you deserve and that’s definitely worth it.

Read less

 

>>> REFERECIE NA MOJE WORKSHOPY A AKO TO TAM VYZERÁ, PORZI TU <<<

Manžel, otec, manažér, podnikateľ a certifikovaný inštruktor Wim Hof metódy.

Každý deň žije svoj život na 100%. Je vďačný, že môže inšpirovať druhých ako si zlepšiť fyzickú aj psychickú kondíciu a nájsť nový zdroj životnej sily, pohody, zdravia a energie a žiť tak šťastnejší život.

Juraj je autorom online eBooku – “10 Benefitov metódy, ktoré vám zaručene zlepšia život. Bonus: Funkčný návod na zmiernenie stresu”, prostredníctvom ktorého jednoducho objavíte život meniace prínosy a výhody metódy Wima Hofa a spoznajte dostupné a jednoduché techniky, ktoré vám zaručene pomôžu zvládať stres a záťažové situácie v pracovnom aj...

Read more

Overall Rating :

Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star

0 Reviews

More