Wim Hof Method

Jeroen Rodenburg

Level 2

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (27)
First Aid
Mindfulness Coach
Fitness Coach

Training Specialty:
Chronic Lyme disease, post treatment Lyme disease (syndrome)

Heiloo, Netherlands

Every soul you ever connect with is a part of the key to open the door to your true essence, your universal purpose

Instructor Level

badge_level_02.png
Image 1 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 4 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 5 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 6 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 7 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 8 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 9 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 10 of 10 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

Video - WHM Lyme Disease Trial 2017 - Powered by WIM HOF - INNERFIRE -JEROEN RODENBURG

for English please scroll down

Van Klacht naar Kracht
Welkom! Mijn naam is Jeroen. Wat gaaf dat jij geïnteresseerd bent in de Wim Hof Methode (WHM) en dat je mijn instructeurs-pagina bezoekt. Voordat ik je iets vertel over wat je zoal kan verwachten als je een WHM workshop bij mij volgt wil ik jou graag vertellen waarom ik zo geloof in deze methode die de oerkrachten, die wij allen in ons DNA mee dragen, laat ontwaken. 

Ziekte van Lyme
Een jaren lang slagveld van ziekte en symptomen eindigde voor mij op 5 december 2016 op de top van de 1609 meter hoge berg de Śnieżka in Polen. Het was een stralende dag en -13˚C. Ik droeg alleen een paar wandelschoenen en een korte broek. Ik voelde mij bevrijd en herboren. Onder leiding van Wim, die ik constant bevroeg over het effect van zijn methode op mij als drager van de ziekte van Lyme, en de door hem opgeleide Instructeurs, had ik, samen met een groep van twintig mede deelnemers, vijf dagen getraind en toe gewerkt naar dít moment. Ademhalingoefeningen, mindset & focus en koude training, heel veel koude training.

Een ongekende re-connectie met mijn lichaam en de natuur die ik, na al die jaren van ziek zijn, niet meer voor mogelijk had gehouden. De kracht, die verscholen lag onder een dikke laag van pijn, wanhoop en verdriet, was ontwaakt. 

Ben ik genezen daar op de top van de Śnieżka? Nee.
Heb ik mijn leven terug? Ja, zeer zeker.
Zelfs veel meer dan dat.… ik heb een toekomst.
Ik heb levenslust !

De WHM Workshop
Het doel van mijn workshop is jou te laten ervaren en voelen wat de WHM inhoud en je vertellen welke schat aan gezondheids bevorderende effecten er te behalen zijn met het beoefenen er van. We doen dit aan de hand van de drie pijlers van de WHM :

I  Ademhalingsoefeningen
II Mindset en Focus
III Graduele blootstelling aan koude ( het ijsbad )

Daarnaast ga ik samen met jou opzoek naar de oerkracht die schuil gaat in eenieder van ons. Ook jij hebt het vermogen om gelukkig, gezond en sterk te zijn en ik geef jou in deze workshop de tools om dit te bewerkstelligen.

De workshop wordt gegeven op een prachtige groene locatie op de grens van het Noord-Hollandse Heiloo en Egmond aan de Hoef of bij Conscious Invatations in Amsterdam.  

Ik hoop je daar te ontmoeten.

Warme groet Jeroen

English

From Complaint to Strength
Welcome! My name is Jeroen. How cool that you are interested in the Wim Hof ​​Method (WHM) and that you're visiting my instructors page. Before I tell you something about what to expect when you attend a WHM workshop with me, I would like to tell you why I believe in this Method, that awakens the primordial forces that we all carry within us, so strongly.

Lyme disease
A battlefield of illness and symptoms ended for me on December 5, 2016 on top of the 1609 meter high peak of mount Śnieżka in Poland. It was a beautiful day and -13˚C. I only wore a pair of hiking boots and swimmingshorts. I felt liberated and reborn. Under the guidance of Wim, who I constantly questioned about the effect of his Method on me as a carrier of Lyme disease, and a group of educated WHM Instructors, I had trained and worked five days, together with a group of twenty fellow participants, up to this moment. Breathing exercises, mindset & focus and cold exposure, lots of cold exposure.

An unprecedented re-connection with my body and nature that I, after all those years of being sick, had never thought possible. The power, hidden beneath a thick layer of pain, despair, and sorrow, was awoken. 

Was i cured there on the top of mount Śnieżka? No.
Do I got my life back? Yes, certainly. Even much more than that ... I have a new future. I have a refound zest for life! 

The WHM Workshop
The purpose of my workshop is to let you experience and feel what the WHM entails and to tell you which wealth of health-promoting effects can be achieved by practicing it.

We do this on the basis of the three pillars of the WHM:

I Breathing exercises
II Mindset and Focus
III Gradual exposure to cold (the ice bath)


In addition, I will look with you for the primal force that is hidden in each single one of us. You too have the capacity to be happy, healthy and strong and I will show and give you the tools to achieve this in this Workshop.

The workshop is given at a beautiful green location on the border of Heiloo and Egmond aan de Hoef North Holland.

I hope to meet you there.

With warm and kind regards Jeroen

Read less

Video - WHM Lyme Disease Trial 2017 - Powered by WIM HOF - INNERFIRE -JEROEN RODENBURG

for English please scroll down

Van Klacht naar Kracht
Welkom! Mijn naam is Jeroen. Wat gaaf dat jij geïnteresseerd bent in de Wim Hof Methode (WHM) en dat je mijn instructeurs-pagina bezoekt. Voordat ik je iets vertel over wat je zoal kan verwachten als je een WHM workshop bij mij volgt wil ik jou graag vertellen waarom ik zo geloof in deze methode die de oerkrachten, die wij allen in ons DNA mee dragen, laat ontwaken. 

Ziekte van Lyme
Een jaren lang slagveld van ziekte en symptomen eindigde voor mij op 5 december 2016 op de top van de 1609 meter hoge berg de Śnieżka in Polen. Het was een stralende dag ...

Read more

Jeroen Rodenburg

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

27 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More