Wim Hof Method

Jan Albrecht

Level 1

Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star (0)

Training Specialty:
Wim Hof Method

Prague, Czechia

Instructor Level

badge_level_01.png

Wim Hof a jeho metoda mě provází už mnoho let. Pomohla mi překonat spoustu překážek a stala se neodmyslitelnou součástí mého já. Mnoho let jsem šel cestou samostudia a díky tomu jsem měl možnost zažít mnoho chyb a naučit se jak s metodou pracovat co nejlépe a nejefektivněji. Tato cesta pak vyvrcholila setkáním s Wimem a jeho týmem Master instruktorů, díky kterým jsem pochopil metodu ještě lépe a zároveň dospěl k zjištění, že kdybych se vydal na svoji cestu po boku zkušeného instruktora, mohlo to jít vše snadněji:-) Moc rád vám předám svoje zkušenosti a pomůžu vám tak aby vaše cesta byla snadnější,než ta moje. 

Wim Hof and his method have accompanied me for many years. It helped me overcome a lot of obstacles and became an integral part of me. For many years I went the path of self-study of method and thanks to that I had the opportunity to experience many mistakes and learn how to work with the method as best and most effectively as possible. This trip culminated in a meeting with Wim and his team of Master Instructors, thanks to whom I understood the method even better and at the same time came to the conclusion that if I set out on my journey alongside an experienced instructor, it could all be easier :-) my experience and I will help you make your journey easier than mine.

Read less

Wim Hof a jeho metoda mě provází už mnoho let. Pomohla mi překonat spoustu překážek a stala se neodmyslitelnou součástí mého já. Mnoho let jsem šel cestou samostudia a díky tomu jsem měl možnost zažít mnoho chyb a naučit se jak s metodou pracovat co nejlépe a nejefektivněji. Tato cesta pak vyvrcholila setkáním s Wimem a jeho týmem Master instruktorů, díky kterým jsem pochopil metodu ještě lépe a zároveň dospěl k zjištění, že kdybych se vydal na svoji cestu po boku zkušeného instruktora, mohlo to jít vše snadněji:-) Moc rád vám předám svoje zkušenosti a pomůžu vám tak aby vaše cesta byla snadnější,než ta moje. 

Wim Hof and his method have accompanied me for many years. It helped me overcome ...

Read more

Jan Albrecht

Overall Rating :

Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star

0 Reviews

More