Wim Hof Method

Hana Moravčíková

Level 3

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (42)

Praha, Česko

Je úplne jedno, či máte chlad radi, alebo či ho nenávidíte, dokáže vás zmeniť.

Instructor Level

badge_level_03.png
Image 1 of 1 -
            Experience the Wim Hof Method to get an impression of  at

WHM shows us what we are truly capable of not only in cold but also in our lifes, in all kinds of ´extremes´; it gives us the possibility to get to know our bodies better, to relax, to become stronger and more resistent, to release all the stored emotions, to simply breathe and let go... Doesn´t matter whether you are a cold lover or a cold hater, it will transform you. 

I came in touch with the method more than two years ago when writing my book Ice Apprentice: Six Days with Wim Hof. I had an amazing opportunity to interview many participants of Wim´s courses, certified instructors and Wim himself and heard about amazing transformations that the method initiated in their lives. Slowly, I started to percieve how it had been transforming myself, too. I felt stronger, warmer, calmer, relaxed, less afraid, I started to get to know my body better, understood it better and felt new respect for it. My desire now is to bring all these impression that WHM triggers to as many people as possible. 

Metóda Wima Hofa nás neučí iba to, ako sa správať v chlade, ale aj ako sa správať v ďalších životných „extrémoch“. Dáva nám možnosť spoznať svoje telo lepšie, uvoľniť sa, byť silnejší a odolnejší, dať priestor emóciám, ktoré v sebe dlhodobo dušíme. Je úplne jedno, či máte chlad radi, alebo či ho nenávidíte, dokáže vás zmeniť.

S metódou som prišla prvý raz do kontaktu pred vyše dvomi rokmi pri písaní knihy Učeň ľadu: šesť dní s Wimom Hofom. Dostalo sa mi skvelej možnosti – robila som rozhovory s množstvom účastníkov Wimových kurzov, s vyškolenými inštruktormi i s Wimom samotným a počúvala som úžasné príbehy o tom, aké zmeny metóda v živote všetkých týchto ľudí odštartovala. Postupom mesiacov som zisťovala, že začína meniť aj mňa. Cítila som sa silnejšia, uvoľnenejšia a pokojnejšia, bolo mi teplejšie a prestala som sa báť nepriaznivých prejavov počasia. Uvedomila som si, že ich môžem zvládnuť rovnako dobre ako príjemný jarný deň. Začala som svoje telo spoznávať lepšie, pochopila som, ako funguje a začala som k nemu dokonca pociťovať obdiv a rešpekt. Časom som dostala chuť prejsť zo stránok knihy a časopisov priamo medzi tých, ktorí túžia po rovnakých či podobných výsledkoch a začala som metódu vyučovať.  

Read less

WHM shows us what we are truly capable of not only in cold but also in our lifes, in all kinds of ´extremes´; it gives us the possibility to get to know our bodies better, to relax, to become stronger and more resistent, to release all the stored emotions, to simply breathe and let go... Doesn´t matter whether you are a cold lover or a cold hater, it will transform you. 

I came in touch with the method more than two years ago when writing my book Ice Apprentice: Six Days with Wim Hof. I had an amazing opportunity to interview many participants of Wim´s courses, certified instructors and Wim himself and heard about amazing transformations that the method initiated in their lives. Slowly, I s...

Read more

Hana Moravčíková

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

42 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More