Wim Hof Method

Filip Zeman

Level 1

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (10)

Prague, Czechia

WHM mi pomohla překonat nejobtížnější období mého života plné depresí a závislostí. Pomoc dalším lidem se tak stala mým posláním.

Instructor Level

badge_level_01.png
Image 1 of 1 -
            Experience the Wim Hof Method to get an impression of  at

Jsem táta dvou skvělých kluků, s nimiž se rád vracím do hravých dětských let. Jsem také chlap, co si prožil své vrcholy i strmý pád na úplné dno. Bývalý rebel, jenž z vlastní zkušenosti ví, jaké je to bojovat se závislostmi. Třetím rokem praktikuji Wim Hof metodu a na vlastní kůži pociťuji její blahodárné účinky na těle, mysli i duši. Metoda mi pomohla překonat nejobtížnější období mého života plné depresí, závislostí a strachů. Pocitů, že jsem svůj život prohrál. Výrazně přispěla ke změně mého životního stylu a celkovému přístupu k životním hodnotám směrem k pokoře, vděčnosti a laskavosti.

Jako certifikovaný instruktor Wim Hof metody předávám účastníkům kurzů své zkušenosti s praktikováním metody a pomáhám jim odkrýt skrytý potenciál a obrovskou sílu, která v každém z nás je.

I'm a dad of two great boys, and I love going back to my playful childhood years with them. I'm also a guy who's had my highs and my steep lows. A former rebel who knows firsthand what it's like to struggle with addiction. I'm in my third year of practicing the Wim Hof Method and have experienced firsthand its beneficial effects on body, mind and soul. The method has helped me to overcome the most difficult time in my life, full of depression, anxiety and fear. Feelings of having lost my life. It has contributed significantly to changing my lifestyle and overall approach to life values towards humility, gratitude and kindness.

As a certified instructor of the Wim Hof method, I pass on my experience of practicing the method to the participants of the courses and help them to discover the hidden potential and the enormous power that exists in each of us.

Read less

Jsem táta dvou skvělých kluků, s nimiž se rád vracím do hravých dětských let. Jsem také chlap, co si prožil své vrcholy i strmý pád na úplné dno. Bývalý rebel, jenž z vlastní zkušenosti ví, jaké je to bojovat se závislostmi. Třetím rokem praktikuji Wim Hof metodu a na vlastní kůži pociťuji její blahodárné účinky na těle, mysli i duši. Metoda mi pomohla překonat nejobtížnější období mého života plné depresí, závislostí a strachů. Pocitů, že jsem svůj život prohrál. Výrazně přispěla ke změně mého životního stylu a celkovému přístupu k životním hodnotám směrem k pokoře, vděčnosti a laskavosti.

Jako certifikovaný instruktor Wim Hof metody předávám účastníkům kurzů své zkušenosti s praktikováním...

Read more

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

10 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More