Wim Hof Method

Bo Freudendahl Hansen

Level 1

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (22)
Therapist

Training Specialty:
Swim Coach, Body Therapist. Wim Hof Instructor, Level 1

Ringgade 208, 6400 Sønderborg, Denmark

62 years old. Body Therapist. Worked with people from more than 60 countries and traveled and visited 47 countries.

Instructor Level

badge_level_01.png

You might not know where you are going but any road will take you there.

Come and experience how the body is capable of so much more than we think is possible.

I have worked with people for almost 2 decades, helping them to live a more authentic and meaningful life through helpful insights in how the mental balance and physical body is 100% interrelated and how you by changing your mind can change your body.

From an outside view you might seem in control and composed. Inside there might be plenty of struggles or challenges. I can help you navigate your passion and mindset to conquer your own inner mountains. My philosophy in life is that we are all filled with wisdom and an innate power, and I can be the catalyst and together with you find the potential you might not even know you have. Wonder is the beginning of wisdom - anxiety is the dizziness of freedom.

One of the most effective and powerful tools we have is the breath. We breathe as the first action in life and its our final breath that ends our time here on Earth.

Breathing just happens for most people without even being conscious that we are doing it. And we can get so much more out of this wonderful tool we are born with and which we carry around without even noticing it

Going back to our origin, to the time where we as collectors and hunters used our breath consciously and were exposed to nature's way without the comforts of today, the time has come for us to use this powerful tool and gain access once again consciously to our life force and all its potential.

Do you want to transfer back from being a human doing to once again be a human being and thus gain access to the network in the brain that controls emotions like joy, anger, fear, and grief and again experience your inner drives of pleasure and sex?

Surviving or thriving - the choice is yours! You can change the chemistry in your body by breathing consciously and exposing yourself to the cold environment in small time periods every day. When you work consciously with the cold, you learn not only to survive, but to thrive. Feeling is understanding. When you use the cold to stress your body and how to handle that you also become better at handling stressful situations in your daily life

You can decide where and how you want to go by reaching inside and dig out your innermost desires and potentials. And thus, find out who you are and who you want to be.

 

Du ved måske ikke hvor du er på vej hen, men alle veje fører dig derhen

Kom og oplev hvordan kroppen er i stand til så meget mere and hvad vi tror er muligt.

Jeg har arbejdet med mennesker i næsten 2 årtier og hjulpet dem til at have en mere autentisk og meningsfuld hverdag ved at give indsigt i hvordan vores mentale tilstand har 100% indflydelse på vores fysiske krop og hvordan du ved at ændre din mentale balance kan ændre din krop...

Udadtil er du måske afslappet og i kontrol. Indadtil er der måske masser af kampe og udfordringer. Jeg kan hjælpe dig med at navigere din passion og din intention så du kan bestige dine egne indre bjerge. Min filosofi for livet er at vi alle er fyldt med visdom og en medfødt, naturlig kraft og jeg kan være katalysatoren til sammen med dig, at finde det potentiale du måske ikke engang ved du har. Undren er begyndelsen til visdom, ængstelse er beruselsen af frihed.

Et af de mest effektive værktøjer vi har er åndedrættet. Vi trækker vejret som det allerførste når vi bliver født og vi tager det sidste åndedrag når tiden her på Jorden er slut.

At trække vejret sker ubevidst og for de fleste mennesker uden at tænke på det. Og vi kan få meget mere ud af dette vidunderlige værktøj som vi har haft med os fra fødslen og som vi bærer rundt på uden overhovedet at være opmærksom på det.

Går vi tilbage til vores oprindelse, til tiden hvor vi som samlere og jægere brugte vores vejrtrækning bevidst og var udsat for naturens luner uden nutidens komfortable tilværelse, er det nu tid til igen at bruge dette kraftfulde værktøj og tilegne os vej til vores livskraft og alle dens potentialer. Vil du forvandle dig selv fra at være et menneske der kun handler, tilbage til et menneske der forstår bare at være og derfor være i stand til at få adgang til det netværk i hjernen der kontrollerer følelser som glæde, vrede, frygt og sorg og igen mærke drifter som nydelse og sex?

Overleve eller leve - valget er dit! Du kan ændre din krops kemiske sammensætning ved at trække vejret bevidst og udsætte dig for kulde i korte tidsperioder hver dag. Når du arbejder bevidst med kulde, kan du lære ikke kun at overleve men at leve. At føle er at forstå. Når du med kulden stresser din krop og lærer at håndtere det bliver du også bedre til at håndtere dagligdagens stressede situationer.

Du kan bestemme hvor og hvordan du vil leve ved at gå ind og grave dine dybeste ønsker og potentialer frem. Og derved finde ud af hvem du er og hvem du vil være.

Read less

You might not know where you are going but any road will take you there.

Come and experience how the body is capable of so much more than we think is possible.

I have worked with people for almost 2 decades, helping them to live a more authentic and meaningful life through helpful insights in how the mental balance and physical body is 100% interrelated and how you by changing your mind can change your body.

From an outside view you might seem in control and composed. Inside there might be plenty of struggles or challenges. I can help you navigate your passion and mindset to conquer your own inner mountains. My philosophy in life is that we are all filled with wisdom and an innate power, ...

Read more

Bo Freudendahl Hansen

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

22 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More