Wim Hof Method

Blanka Hašková

Level 1

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (4)
Mindfulness Coach

Training Specialty:
freediving - third level Apnea Academy

Prague, Czechia

The Wim Hof method is a unique tool, a helper, a friend. The method never fails, it is the purest mirror. 

Instructor Level

badge_level_01.png
Image 1 of 4 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 4 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 4 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 4 of 4 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

Celý svůj život pracuji s lidmi. Původním povoláním kadeřnice. Pětinásobná Mistryně Republiky v účesové tvorbě vedená k sebedisciplíně a schopnosti koncentovat se. Se zkušeností otvírat nové cesty, nejen jako několikaletý školitel a vedoucí školícího centra, ale i experminatátor na sobě samé. 

 Dech mě vždy fascinoval, je to velký pomocník při využití potenciálu a možnosti tvorby vlastního života. 

Chlad jako velký učitel koncentrace a nekopromisní ukazatel v jakém stavu je můj vnitřní svět.

Nastavení mysli, propojené s přijetím zodpovědnosti za sebe a svůj život, za vše co mne obklopuje. 

Wim Hof metoda je jedinečným nástrojem, pomocníkem, přítelem. Metoda nikdy nezklame, je to nejčistější zrcadlo. 

 

I've been working with people all my life. My original occupation was hairdresser. Five times Champion of the Republic in hairstyling, driven to self-discipline and the ability to concentrate. With the experience to open new paths, not only as a trainer and head of a training center for several years, but also an experimenter on myself. 

Breath has always fascinated me, it is a great help in tapping into the potential and possibility of creating your own life. 

Chill as a great teacher of concentration and an uncompromising indicator of what state my inner world is in.

A mind-set linked to taking responsibility for myself and my life, for everything that surrounds me. 

The Wim Hof method is a unique tool, a helper, a friend.    

The method never fails, it is the purest mirror.

Read less

Celý svůj život pracuji s lidmi. Původním povoláním kadeřnice. Pětinásobná Mistryně Republiky v účesové tvorbě vedená k sebedisciplíně a schopnosti koncentovat se. Se zkušeností otvírat nové cesty, nejen jako několikaletý školitel a vedoucí školícího centra, ale i experminatátor na sobě samé. 

 Dech mě vždy fascinoval, je to velký pomocník při využití potenciálu a možnosti tvorby vlastního života. 

Chlad jako velký učitel koncentrace a nekopromisní ukazatel v jakém stavu je můj vnitřní svět.

Nastavení mysli, propojené s přijetím zodpovědnosti za sebe a svůj život, za vše co mne obklopuje. 

Wim Hof metoda je jedinečným nástrojem, pomocníkem, přítelem. Metoda nikdy nezklame, je to nejčistě

Read more

Blanka Hašková

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

4 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More