Wim Hof Method

Agnieszka Romańczuk-Szatkowska

Level 1

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (14)
First Aid

Training Specialty:
Body Awareness, Breathing, Mindfulness, Meditation

Wrocław, Poland

Instructor Level

badge_level_01.png
Image 1 of 4 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 4 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 4 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 4 of 4 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

I'm Agnieszka, also known as Aga. In 2021, I crossed paths with Wim in Przesieka, Poland, and that encounter marked the beginning of a transformative journey. Immersed in his teachings and guided by the profound impact of the Wim Hof Method, my husband and I embraced the breathing component, which proved to be a game-changer. It infused me with the strength to confront depression, navigate challenging situations, and process emotions from my past.

Venturing further, I joined the Winter Experience with Wim—an eye-opening week that propelled me into a deeper exploration of breathing therapies, connections with like-minded individuals, and involvement in various WHM workshops. Each step fueled my discovery and propelled me to new heights within the method.

In our hectic lives, we often drift into a mental maze, rarely fully present in the moment. The Wim Hof Method serves as an extraordinary tool, guiding us to be more present, aware, grounded, and balanced. It harnesses the power of breath and body awareness, accessible to us all. As Wim emphasizes, "Feeling is understanding," "You are in control," and "You are the alchemist".

My mission is to facilitate the reconnection of individuals with their inner nature, unlocking hidden potential. Many have lost this inner bond, leading to a loss of identity, happiness, and even health. Now, we have the chance to rebuild ourselves in an exciting and transformative way.

Metoda Wima Hofa jest moją pasją, drogą i lekarstwem.

Serdecznie zapraszam na warsztaty we Wrocławiu i Przesiece, gdzie wspólnie zgłębimy fundamenty tej metody: Zimno, Medytację i Oddech. Ćwiczenia te nie tylko wzmacniają siłę woli, skupienie i koncentrację, ale także umożliwiają spokojne przywracanie równowagi.

W trudnych momentach życiowych często szukamy czegoś, co nada sens i kierunek, co doda energii, przywróci radość życia oraz będzie naszym wsparciem. Właśnie to oferuje Metoda Wima Hofa!

Jeżeli przechodziłeś trzęsienie ziemi i teraz czujesz się zawieszony w próżni - serdecznie zapraszam.

Jeżeli jesteś sportowcem, który pragnie zgłębiać swoje możliwości - zapraszam.

Jeżeli jesteś otwarty na nowe doświadczenia - serdecznie zapraszam.

A jeżeli intuicja podpowiada Ci, że coś Cię tu przyciągnęło, że coś wyjątkowego na Ciebie czeka - to tym bardziej zapraszam, abyś spróbował i doświadczył tego samodzielnie.

Jak mówi Wim: "Feeling is understanding" - ucz się przez doświadczenie.

Metoda Wima Hofa to wyjątkowe narzędzie, które pozwala nam stać się bardziej obecnymi, świadomymi, uziemionymi i zrównoważonymi. Uczy nas wykorzystywania oddechu i świadomości ciała, do których wszyscy mamy dostęp. 

Moja misja polega na pomocy ludziom w ponownym nawiązaniu kontaktu z ich wewnętrzną naturą i odblokowaniu ukrytego potencjału. Wielu z nas straciło to wewnętrzne połączenie, co prowadzi do utraty tożsamości, szczęścia, a nawet zdrowia. Jednak teraz mamy okazję odbudować siebie w ekscytujący i transformujący sposób.

Zapraszam na spotkanie z Metodą Wima Hofa w Przesiece i Wrocławiu - warsztaty, wykłady, sesje indywidualne i grupowe.

#MetodaWimaHofa #InstruktorMetodyWimaHofa #certyfikowanyinstruktormetodywimahofa

Read less

I'm Agnieszka, also known as Aga. In 2021, I crossed paths with Wim in Przesieka, Poland, and that encounter marked the beginning of a transformative journey. Immersed in his teachings and guided by the profound impact of the Wim Hof Method, my husband and I embraced the breathing component, which proved to be a game-changer. It infused me with the strength to confront depression, navigate challenging situations, and process emotions from my past.

Venturing further, I joined the Winter Experience with Wim—an eye-opening week that propelled me into a deeper exploration of breathing therapies, connections with like-minded individuals, and involvement in various WHM workshops. Each step fueled...

Read more

Agnieszka Romańczuk-Szatkowska

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

14 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More