Wim Hof Method

Adam Kowalewski

Level 2

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star (15)
Therapist
Mindfulness Coach

Training Specialty:
Meditation, Mindfulness, Psychologist

Gdańsk, Poland

Instructor Level

badge_level_02.png
Image 1 of 3 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 3 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 3 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

Praca z ludźmi to moja pasja.
Od 20 lat pracuję w obszarze rozwoju osobistego. Jestem psychologiem, wykorzystuję WHM w pracy z klientem indywidualnym oraz grupami. Jestem pod wrażeniem WHM.

Metoda Wima jest prostym i jednym z najpotężniejszych narzędzi, z jakimi się spotkałem. Przetestowałam na sobie wiele metod, takich jak: post – najdłuższe 25 dni, qigon, masaż lomi lomi, wizualizacja, praca z oddechem, praca z silvą podświadomość, ziołolecznictwo, oczyszczanie jelit, medytacja, uważność i wiele innych.

I nadal uważam, że jest to potężne i bardzo skuteczne narzędzie do redukcji stresu, budowania odpornoście emocjolnalnej, samoregulacji. Metoda Wima jest potężna i pomaga nam w byciu zdrowym, silnym i szczęśliwym człowiekiem.

 

Work with people is my passion.
I have been working with people in the area of personal development for 20 years. I am a psychologist, I have been using WHM in work with individual clients as well as in work with a group.I am impressed with WHM. The method is simple and one of the most powerful tools I have come across.I have tested many methods on myself, such as: fasting - the longest 25 days, qigon, lomi lomi massage, visualization, work with the breath, silva work with the subconsciousness, herbal medicine, intestinal cleansing, meditation, mindfulness and many others.

And I still believe that it is a powerful and very effective tool for reducing stress, building emotional resistance, and self-regulation. The method is powerful and helps you be healthy, strong and happy.

Read less

Praca z ludźmi to moja pasja.
Od 20 lat pracuję w obszarze rozwoju osobistego. Jestem psychologiem, wykorzystuję WHM w pracy z klientem indywidualnym oraz grupami. Jestem pod wrażeniem WHM.

Metoda Wima jest prostym i jednym z najpotężniejszych narzędzi, z jakimi się spotkałem. Przetestowałam na sobie wiele metod, takich jak: post – najdłuższe 25 dni, qigon, masaż lomi lomi, wizualizacja, praca z oddechem, praca z silvą podświadomość, ziołolecznictwo, oczyszczanie jelit, medytacja, uważność i wiele innych.

I nadal uważam, że jest to potężne i bardzo skuteczne narzędzie do redukcji stresu, budowania odpornoście emocjolnalnej, samoregulacji. Metoda Wima jest potężna i pomaga nam w byciu zdrow...

Read more

Adam Kowalewski

Overall Rating :

Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star

15 Reviews

Instruction
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Knowledge
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Professionalism
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Presence
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Amenities
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
Pricing
Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star Filled Star
More