Attention: We are currently experiencing some technical issues which should be resolved soon, if you encounter any issues please let us know. 🙏 ❤

Wim Hof Method

Titus Kodzoman

Level 2

Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star (0)
Mindfulness Coach

Training Specialty:
Primal training and retreats in the Fjords and mountains of Western Norway

Larkollen, Norway

Awaken your innate primal abilities for a happier, healthier and more resilient you.

Instructor Level

badge_level_02.png
Image 1 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 4 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 5 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 6 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 7 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 8 of 8 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

(English version below)

Den primal deg

Vi har i dag samme genetikk og form som vi hadde for 200 000 år siden, men lever på en måte som kroppene våre ikke er designet for. Den moderne livsstilen vi har blitt vant til er ansvarlig for en massiv 'frakobling' mellom oss selv og den naturlige verden vi ble født for å leve i.

Denne frakoblingen har ført til at våre medfødte overlevelsesfunksjoner ikke lenger er aktive og vi blir dermed utsatt for en rekke moderne sykdommer som spenner fra depresjon og tretthet - til et kompromittert immunsystem.

De tre søylene av kuldetrening, pust og engasjement som utgjør Wim Hof-metoden, er en perfekt måte å koble oss på igjen - og vekke våre sovende primale evner slik at vi får en sunner, sterkere og en mer motstandsdyktig  kropp og sinn.

La Titus veilede deg gjennom de kraftige og effektive prinsippene til Wim Hof-metoden gjennom et kurs, en privat coaching-økt eller gjennom en «retreat» mellom de høye fjellene og dype fjordene på Vestlandet.


Om Titus

- WHM Instruktør siden 2017
- Tidligere British Royal Marine (Arktisk overlevelsesekspert)
- Ekspedisjonsleder og eier SUP Norway.
- Sertifisert Fridykker. (Var med i verden's først 'under is' internasjonal konkurranse 2009)
- Multidisiplinert  «vannmann» i mange felt.

Titus trente til å bli arktisk overlevelsesekspert ved polarsirkelen i Norge over 4 vintre – og forelsket seg i landet. Han flyttet til Norge permanent i 1999 og bor sammen med sin norske kone og sønn ved Oslofjorden. Hvert år leder han hundrevis av gjester fra over 20 forskjellige land på SUP ekspedisjoner på fjordene på vestlandet – hvor han elsker å dele Wim Hof-metoden.

«Helt siden jeg var barn ble jeg syk  minst 2-3 ganger hvert år,  og tok det for gitt at slik var det bare. Men når jeg begynte jeg med fridykking, isbading, pranayama (pustearbeid) og avslapningsteknikker, så ble jeg friskere.

Jeg ble derfor overbevist over at kaldt vann, pustearbeid og meditasjon økte vitaliteten og immunforsvaret mitt, og at jeg måtte dele denne åpenbaringen for å hjelpe andre; Jeg visste også at fridykking var ganske ekstrem og ikke for alle.

Det var da jeg fant Wim Hof og metoden hans. Den var så vakkert i sin enkelhet, effektivitet og tilgjengelighet. Alle kan gjøre det! Jeg visste med en gang at jeg måtte bli instruktør og dele dette med så mange mennesker jeg kunne. Så her er vi. Jeg elsker å dele denne enkle veien til helse, lykke og styrke. Tusen takk Wim!»
 

- - - - - - -

The Primal you

Today we have basically the same genetics and physical form that we did 200,000 years ago, but we are now living in a way that our bodies are just not designed for. Modern living is responsible for a massive 'disconnect' between ourselves and the natural world we were born to live in.

This disconnection has lead to our innate survival functions no longer being engaged leaving us susceptable to a host of modern maladies ranging from depression and fatigue to a compromised immune system.

The 3 pillars of Cold Therapy, Breathing & Commitment that make up the Wim Hof Method is a perfect way to reconnect and awaken your dormant primal abilties for a healthy, strong and more resilient you.

Let Titus guide you through the powerful and effective principles of the Wim Hof Method by joining a course, booking a 'one to one' coaching session or even attending a retreat in the awe inspiring Mountains & Fjords of Western Norway.

Focus is on mindfulness of the self and being present in nature. Identifying and eliminating limiting beliefs and finding your power!

About Titus

- WHM Instructor since 2017

- Former British Royal Marine (Arctic survival specialist)

- Multi disciplined ‘Waterman’ (Endurance paddler)

- Certified Freediver (World’s first international under ice freediving competition 2009)

- Chief Expedition leader & owner at SUP Norway

Titus fell in love with Norway during training over 4 winters in the Northern Mountains, deep in the Arctic circle. He moved to Norway permanently in 1999 and lives with his Norwegian wife & son on the banks of the Oslofjord. Each year he leads hundreds of guests from over 20 different countries on unsupported SUP expeditions through the fjords of Western Norway and loves to share the WHM in the most awe inspiring mountains, fjords & waterfalls on the planet.

“Ever since I was a child, I would be laid flat by every bug or flu that came along, at least 2-3 times each year, I just took it for granted.
Then I started freediving, I was regularly practising cold water immersions, Pranayama (breathwork) and relaxation techniques and I just stopped getting ill!

I knew in my heart that the cold water, breathwork and mindfulness were boosting my vitality and immune system and I had to share this revelation to help others;
I also knew that freediving was pretty extreme and not for everyone.

It was then that I found Wim Hof and his method. It was so beautiful in its simplicity, efficacy and availability. Anyone can do it! I instantly knew that I had to become an instructor and share this with as many people as I could. So here we are. I love sharing this powerful pathway to health, happiness and strength. Thanks Wim!” 

Read less

(English version below)

Den primal deg

Vi har i dag samme genetikk og form som vi hadde for 200 000 år siden, men lever på en måte som kroppene våre ikke er designet for. Den moderne livsstilen vi har blitt vant til er ansvarlig for en massiv 'frakobling' mellom oss selv og den naturlige verden vi ble født for å leve i.

Denne frakoblingen har ført til at våre medfødte overlevelsesfunksjoner ikke lenger er aktive og vi blir dermed utsatt for en rekke moderne sykdommer som spenner fra depresjon og tretthet - til et kompromittert immunsystem.

De tre søylene av kuldetrening, pust og engasjement som utgjør Wim Hof-metoden, er en perfekt måte å koble oss på igjen - og vekke våre sovende primal...

Read more

Titus Kodzoman

Overall Rating :

Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star Empty Star

0 Reviews

More