Matúš Žuffa

Level 1

(1)
Athlete

Trenčín, Slovensko

Chlad, dych, nastavenie mysle. K týmto trom pilierom patrí aj štvrtý - sú to ĽUDIA. Teraz sa do kmeňa WHM môžeš pridať aj ty!

Image 1 of 6 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 2 of 6 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 3 of 6 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 4 of 6 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 5 of 6 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at
Image 6 of 6 -
      Experience the Wim Hof Method to get an impression of at

Chlad dokáže dodať silu tomu, kto sa mu vystaví a prirodzene pomáha nachádzať vlastné schopnosti a hranice. Pobyt v chlade je vždy iný. Závisí napríklad od momentálnej kondície, pocitov, emócií, ale aj životosprávy. Chlad prirodzene signalizuje potreby nášho tela, mysle a pomáha sa na nich „naladiť“ Dychové cvičenia sú exkurziou do vlastnej mysle, počas ktorých vieme zakúsiť rôzne stavy vedomia. Tieto zážitky nám môžu pomôcť vyrovnať sa so zážitkom z minulosti, dodajú energiu, zrelaxujú myseľ i telo. Vhodné nastavenie mysle pomáha zvládať každodenný stres. Pomáha nám získať nadhľad, robiť správne rozhodnutia v kľúčových momentoch našich životov. Pridávam aj štvrtý pilier. Sú to ľudia. Tí, ktorých som spoznal vďaka WHM. Učia ma a inšpirujú, stali sa mojimi priateľmi. Spoločne vieme byť silnejší!

Moje kurzy sú najmä pre:

• úplných začiatočníkov s ktorýmkoľvek pilierom WHM

• tých, ktorí hovoria: „Nemám rád zimu“

• športovcov, ktorí hľadajú spôsob ako zvýšiť výkon a zlepšiť regeneráciu

• všetkých, ktorým sa nepodarilo dodržiavať Novoročné predsavzatia a chceli by to zmeniť (hoci aj v auguste)

• ľudí, ktorí chcú objaviť svoj skrytý potenciál, upevniť vlastnú vôľu a byť silnejší, šťastnejší a zdravší

The cold can give power to those who expose themselves to it and also helps to seek and to find our natural abilities and boundaries. Every exposure to cold is different: it depends on our mood and our daily feelings and emotions also play a big role in every single icebath experience. The cold gives us a natural signal of what our body and mind needs and it helps to tune, listen and focus. The breathing exercises are like excursions into our minds. During this we are able to experience different states of mind. It can help with trauma release; we can gain and awake more energy and then relax. A proper mindset helps us to handle stressful everyday situations. It helps us with better perspective when making an important decisions. And the fourth pillar, just from my point of view, the people! Thanks to WHM I met a lot of inspirational and gentle people who are my friends now. Together we are stronger!

My workshops are suitable for:

• absolute beginners in any pillar of WHM

• for those who say: “I don´t like cold”

• sportspeople who wants to increase performance and better regeneration

• all who are not successful with New Year’s resolutions and who would like to change it (even in August!)

• people who want to discover their hidden potential; strengthen their will and be stronger, happier and healthier

 

Read less

Chlad dokáže dodať silu tomu, kto sa mu vystaví a prirodzene pomáha nachádzať vlastné schopnosti a hranice. Pobyt v chlade je vždy iný. Závisí napríklad od momentálnej kondície, pocitov, emócií, ale aj životosprávy. Chlad prirodzene signalizuje potreby nášho tela, mysle a pomáha sa na nich „naladiť“ Dychové cvičenia sú exkurziou do vlastnej mysle, počas ktorých vieme zakúsiť rôzne stavy vedomia. Tieto zážitky nám môžu pomôcť vyrovnať sa so zážitkom z minulosti, dodajú energiu, zrelaxujú myseľ i telo. Vhodné nastavenie mysle pomáha zvládať každodenný stres. Pomáha nám získať nadhľad, robiť správne rozhodnutia v kľúčových momentoch našich životov. Pridávam aj štvrtý pilier. Sú to ľudia. Tí, kt...

Read more

Overall Rating :

1 Review

Instruction
Knowledge
Professionalism
Presence
Amenities
Pricing
More