-English translation below-

Som mange andre fant jeg Wim Hof metoden på jakt etter løsninger på mine helseproblemer. I Juli 2012 ble jeg akutt rammet av svimmelhet og ble fortløpende diagnostisert med vestibulær viral inflammasjon i det indre øret og balanseorganet, krystallsyke, vestibulær migrene og skade på nervesystemet i hele venstre del av kroppen. Jeg var fysisk ødelagt og utviklet angst og depresjon.

Før jeg pådro meg disse problemene praktiserte jeg daglig meditasjon, og jeg tok nå i bruk disse teknikkene for å roe ned kropp og nervesystem samtidig som jeg startet en daglig Yoga-praksis. Disse tiltakene sammen med andre typer behandling hjalp en del men klarte aldri å bringe meg tilbake til god helse, så jeg fortsatte min jakt på en løsning og kom over Wim Hof Metoden høsten 2015.

Mine helseplager gjorde at jeg måtte gå svært forsiktig og metodisk inn I WHM, og jeg brukte mye lengre tid enn de estimerte 10 ukene som legges opp til i online-kurset for å jobbe med kuldetoleranse. Etter som månedene gikk begynte jeg å merke en markant effekt av denne treningen. Jeg fikk mer energi og følte meg mye bedre mentalt. Best av alt var at jeg begynte å få igjen tilliten til egen kropp, istedenfor å hele tiden føle at jeg var i krig med egen kropp.

I dag er Wim Hof Metoden en av mine hjørnesteiner i mitt pågående arbeid med å gjennerobre min fulle helse, understøttet av min praksis som sertifisert MBSR mindfulness lærer, og jeg ønsker å dele dette kraftfulle verktøyet med mine medmennesker.

__________________________________________

Like many others I came into the Wim Hof method searching for a way to handle my health issues. In July 2012 I got diagnosed with vestibular neuritis of the inner ear, BPPV, vestibular migraines, constant vertigo and disfunction of the nervous system down the entire left side of my body. I was physically absolutely devastated and developed depression and anxiety on top.

Being a long time meditator I applied my meditation skills towards soothing my body and nervous system and in addition started a daily Yoga practice. These meassures together with other forms of treatment helped quite a bit but could never bring me back to full health, so I continued my search for a solution and stumbled upon the Wim Hof Method autumn 2015.

Out of health necessity I paced myself into the method taking a lot more time than the ordinary ten weeks and slowly built into the cold, and after a few months it started to have a significant effect. I got more energy and felt much better mentaly. Best of all I started to regain my confidence and my trust in my own body instead of feeling like me and my body was constantly at war.

Today the Wim Hof Method is one of my main pillars in my ongoing quest to reclaim my full health, supported by my practice as a certified MBSR minfulness teacher, and I wish to share this powerful tool with my fellow human beings.

Sven-Erlend Anderssen