Unieke Workshop in het Bos

Bergen With Daniel Kluken
One of the themes covered in Unieke Workshop in het Bos is WHM

WHM

What you get

Exclusive workshop in the Dutch forest by a International trainer. Learn everything about the WHM to intergrate in daily life.

Impression

Excusive workshop in the Dutch forest
* Dutch version below the English text *

As an international trainer I coached more then a 1000 people from 26 nationalities. I strive not only to teach the theory and the practice of the Wim Hof Method. While diving into the experience of and the scientific research about the method there will be much focus on how to integrate what you learn into daily life.

In the first part of the workshop you’ll learn all about the theory and science, combined with some exercises and experiments. The second part will be all about the breathing technique and finally the cold exposure with the ice bath.
The day ends with a nice meal and sharing experiences.

Being surrounded by nature has proven to have a very healthy effect and reduces stress levels. That’s why we choose the beautiful environment of the Dutch dune-forest as our location.

Day Schedule
12:30 Walk in
13:00 Welcome with focus training
13:30 Theory, experiments & daily integration
14:45 Break
15:00 Breathing sessions
15:45 Break
16:00 Icebath
16:45 Questions & closing
17:00 Diner

What to bring
* Make sure to wear comfortable clothing.
* Bring a bathing suit and a towel.

Note: The ice bath is optional. Yet if you are doubting weather you want to experience the ice bath we’d still like to ask you to bring your swimming gear. Experience shows that most everyone wants to go into the ice bath in the end.

Parking
There is plenty of parking space around the venue. Parking is free.

Preparation
Make sure to eat before you come. During the workshop, we advise not to eat. The effects of the practices are best felt on an empty stomach.

Preparation exercise
To prepare for the workshop it can be advisable to take cold showers. This can be gently build up by finishing your regular shower cold.

Example:

  • Before you turn the shower to cold take 5 deep breaths and turn your focus inwards
  • Turn the shower to cold
  • Keep controlling your breathing, maybe breathe a little faster but make sure to slightly extend your exhale.

The goal is not to stay as long as possible, but to gain control over your breathing in order to find your calm. Over a couple of days you can build up the time under the cold shower.

2 days before the workshop you will receive an e-mail with further information.

Warm Regards,

Daniel Kluken 

------------------------------------------ 


Exclusieve Workshop in het BOS

Als internationaal trainer trainde ik meer dan 1000 mensen van 26 nationaliteiten. Voor jou draag ik niet alleen de theorie en praktijk van de Wim Hof Methode over tijdens deze workshop. We focussen voornamelijk hoe deze methode is toe te passen in het dagelijks leven.  

Tijdens het eerste deel van de workshop leer je over de theorie en de wetenschappelijke onderzoeken in combinatie met wat oefeningen en experimenten. Het tweede deel staat in het teken van de ademhalingstechniek en de koude blootstelling met het ijsbad.
We sluiten de dag af met een lichte maaltijd en het delen van de ervaringen.

Onderzoek heeft uitgewezen in een natuurlijke omgeving zijn en het uitzicht op een bos direct het stressniveau vermindert. Daarom hebben we gekozen voor een unieke locatie direct in het duinbos van Bergen.

Voor de workshop

Zorg dat je gegeten hebt voor de workshop want tijdens de workshop wordt er zo min mogelijk gegeten.  Het effect van de oefeningen is namelijk het beste op een lege maag. 

12:30 Inloop
13:00 Welkom met focus training
13:30 Theorie, experimenten & integratie dagelijksleven
14:45 Pauze
15:00 Adem sessies
15:45 pauze
16:00 IJsbad 
16:45 Uitwisselen van ervaringen & vragen
17:00 Einde met soep, fruit en broodjes

Kleding
Zorg ervoor dat je comfortabele kleding meeneemt, badkleding en een handdoek.
Het is geen verplichting om het ijsbad te ervaren. Wanner je twijfelt, willen we je vragen voor de zekerheid toch badkleding mee te nemen. De ervaring leert dat vrijwel iedereen uiteindelijk het ijsbad in wil ervaren en het zou zonde zijn wanneer er je die kans dan niet kan grijpen.

Route & Parkeren
Er is voldoende parkeergelegenheid rondom de trainingslocatie.
Parkeren is gratis.
Verdere informatie over de locatie volgt per mail.

Voorbereiding
Zorg dat je ruim voor de workshop gegeten hebt. Het effect van de oefeningen is namenlijk het beste op een lege maag. 

Oefeningen ter voorbereiding 
Een oefening ter voorbereiding is koud (af)douchen. Dit kan na de warme douche en kan rustig opgebouwd worden. Neem voordat je de kraan koud draait 5 rustige diepe ademhalingen en richt je aandacht naar binnen. Zodra de koude straal je lichaam raakt zal de ademhaling versnellen. Het doel is niet zo lang mogelijk er onder te kunnen blijven maar de ademhaling weer rustig te krijgen. Na een bepaalde tijd kun je zelfs warmte ervaren. Bouw rustig op in het begin (tot 90 seconden). 

Twee dagen voor de workshop ontvange je verdere informatie per e-mail.

Warme groet,

Daniel Kluken